nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

25.03.2019 Twee schapenhouders reeds vergoed voor wolvenschade

Het Belang van Limburg telde uit hoeveel de wolven Naya en Gust de Vlaamse overheid al gekost hebben aan schadevergoedingen. Twee schapenhouders zijn intussen vergoed voor de schade door een wolvenaanval in 2018. Ze kregen samen 1.810 euro. Dit jaar liepen al vijf schadedossiers binnen bij het Agentschap voor Natuur en Bos. De laatste (mogelijke) wolvenaanval op drie alpaca’s in Peer zit daar niet bij. Toch is de schade op conto van de wolven peanuts vergeleken met wat er jaarlijks aan schadevergoedingen voor dassen, bevers, steenmarters of watervogels wordt uitbetaald.

Sinds de terugkeer van de wolf in Vlaanderen zijn bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) al twaalf aanvragen tot schadevergoeding ingediend. “In 2018 kregen we twee schadedossiers binnen waarvan later bleek dat niet de wolf maar een hond de dieren had gedood. Vijf andere dossiers waren wel toe te schrijven aan de wolf, wees DNA-onderzoek uit”, zegt Marie-Laure Vanwanseele, woordvoerder van ANB. “Twee schadedossiers zijn intussen afgehandeld. Bij de drie andere dossiers van 2018 is het nog wachten op de juiste raming van de schade. Het gaat om een totaalsom van om en bij de 1.000 euro.”

Voor de vijf dossiers die nu al binnen zijn voor 2019, is de schade nog niet geraamd. “Maar als de mensen schade leden door de wolf, dan krijgen ze hun geld. Dat staat zo in het wolvenplan van de Vlaamse overheid. Het is onze taak om de middelen hiervoor te zoeken”, aldus nog Vanwanseele. Vergeleken met de schade door ander wild loopt de rekening voor de wolf niet eens hoog op. In 2017 – voor de komst van de wolf – betaalde ANB in totaal voor 200.000 euro aan schadevergoedingen uit.

Bij het bepalen van de schade door een wolvenaanval houdt de expert van het Departement Landbouw en Visserij met een aantal factoren rekening: het geslacht en gewicht van het dier, de leeftijd, het ras, het stamboek, drachtig of niet … “Ook de waarde van het dier voor de fokkerij en de waarde voor de vleesproductie nemen we in rekening. Ons systeem is vergelijkbaar met dat van het Sanitair Fonds voor uitbetalingen bij ruimingen van vee na een uitbraak van een besmettelijke dierziekte”, legt Hanne Geenen van het Departement Landbouw en Visserij uit.

De waarde van een schaap kan variëren van 70 euro voor oude schapen bestemd voor de slachterij, tot meer dan 1.500 euro voor een ram die is ingeschreven in een stamboek en die waardevol is voor de fokkerij. In het wolvenplan wordt momenteel wel een maximumbedrag van 500 euro per dier gehanteerd, om excessieve bedragen te vermijden.

Bron: Het Belang van Limburg

Beeld: INBO

Volg VILT ook via