nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

03.07.2019 Jannes Maes herverkozen tot voorzitter van CEJA

Jannes Maes uit Aalter werd vorige week opnieuw verkozen tot voorzitter van CEJA, de Europese koepel voor jonge land- en tuinbouwers. De jonge landbouwer bekwaamde zich in belangenverdediging bij Groene Kring en staat sedert 2017 aan het hoofd van CEJA. Met een nieuw team van ondervoorzitters gaat hij de prioriteiten bepalen voor de periode 2019-2021. Gelet op de nakende hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid probeert Maes de verwachtingen van jonge landbouwers hierop te enten. “De komende termijn is het belangrijk dat deze inspanningen zich vertalen in concrete beleidskeuzes en dat jonge land- en tuinbouwers aan tafel mogen om dat beleid mee vorm te geven.”

Op de algemene vergadering van CEJA in het Zweedse Tumba werd landgenoot Jannes Maes herverkozen tot voorzitter van de Europese koepelorganisatie voor jonge land- en tuinbouwers. Hij krijgt vier ondervoorzitters naast zich: Samuel Masse (Frankrijk), Sean Finan (Ierland, tweede mandaat), Simon Wancke (Zweden) en Doris Letina (Slovenië). Zij vormen het bestuur van CEJA voor de komende twee jaar.

Oost-Vlaming Jannes Maes zet zich al jaren in voor de belangenverdediging van jonge landbouwers, collega’s van hem want hij is zelf actief op het familiaal melkveebedrijf in Aalter. Hij groeide via zijn werk als internationaal vertegenwoordiger voor Groene Kring (2015-2017) door naar CEJA, waar hij in 2017 meteen voorzitter werd. Groene Kring is aangesloten bij CEJA zodat de stem van de Vlaamse landbouwers ook in de Europese wandelgangen gehoord wordt.

Groene Kring is trots op de stappen die Jannes Maes reeds heeft afgelegd in de belangenverdediging van jonge land- en tuinbouwers op nationaal en internationaal vlak. Voorzitter Bram Van Hecke: “Als vereniging is Groene Kring heel fier dat Jannes op Europees niveau jonge land- en tuinbouwers vertegenwoordigt. De afgelopen termijn heeft hij schitterend werk geleverd op lijvige dossiers als het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en het is dan ook zeer positief dat hij dit werk de komende jaren mag verderzetten.”

Een grote stap vooruit voor jonge landbouwers is dat de generatiewissel door de Europese Commissie is aangestipt als één van in totaal negen hoofddoelstellingen voor het nieuwe landbouwbeleid. CEJA-voorzitter Jannes Maes vindt dat erg belangrijk, maar tempert tegelijk de verwachtingen: “We blijven als jonge landbouwers wat op onze honger zitten omdat de ‘vocale steun’ voor een landbouwbeleid gericht op jongeren groter is dan hetgeen mag blijken uit het instrumentarium en de voorgenomen budgetverdeling.”

Gezien de positieve elementen uit het voorstel van Hogan is de wissel van de wacht na de Europese verkiezingen geen reden voor CEJA om het hele proces te willen herdenken. “Niemand zit te wachten op een landbouwcommissaris die vijf jaar werk van tafel veegt. Wettelijk gezien zou dat nochtans kunnen. Persoonlijk verwacht ik geen intrekking van het huidige GLB-voorstel. De nieuwe EU-commissaris kan tijdens de trialoog met lidstaten en Europees Parlement eigen accenten leggen. Ook de implementatie van de GLB-krijtlijnen door de lidstaten bepaalt mee het eindresultaat voor jonge landbouwers.”

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via