nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

25.07.2019 Fruit Trading Company gaat van start met 78 perentelers

Na een dramatisch slecht verkoopseizoen is de interesse bij perentelers groot om op een vernieuwende manier tot een kostendekkende prijs te komen. “Tot 25 juli konden de geïnteresseerden intekenen voor de Fruit Trading Company (FTC). Onze verwachtingen zijn overtroffen want de Belgische tak van FTC gaat van start met 78 leden, samen goed voor een perenproductie van 52.000 ton”, zegt Dirk Coucke van adviesbureau DLV. De ambitie is om het prijsrisico voor 8.000 ton daarvan beter af te dekken door een puur financiële transactie met groothandel, en uitzonderlijk ook retail. “Een termijnmarkt voor fruit bestaat niet, maar we gaan hetzelfde principe toepassen op bilaterale overeenkomsten tussen telers en hun afnemers. Ze komen voor een bepaald volume een prijs overeen. Doet de fysieke markt slechter, dan betaalt de handelaar het verschil aan de teler en omgekeerd”, legt Coucke uit.

Het cliché wil dat elke crisis nieuwe kansen schept. Voor perentelers, die een deprimerend seizoen 2018-2019 achter de rug hebben, kan dat de ‘Fruit Trading Company’ worden. Adviesbureau DLV kondigde een nieuw systeem van prijsvorming aan, en dat kon meteen op veel interesse in de sector rekenen. De infovergaderingen in Vlaanderen organiseerde DLV samen met een nog jonge actiegroep van fruittelers die uit zijn op verandering in hun sector. Ook in Nederland werd naar de interesse gepeild, en hebben reeds 20 perentelers zich aangemeld. “In eigen regio staan we al een stap verder en hebben 78 telers ingetekend op FTC, en vindt donderdagavond een buitengewone algemene vergadering plaats waarop een bestuur wordt gekozen”, vertelt Dirk Coucke, CEO van DLV.

Samen produceren die Vlaamse fruittelers 52.000 ton peren. Voor 8.000 ton daarvan gaat Fruit Trading Company via het principe van de termijnmarkt op zoek naar een kostendekkende prijs die de telers voldoening schenkt. “Inclusief het Nederlandse aandeel komen we nu reeds op meer dan 10.000 ton waarvan we het prijsrisico gaan afdekken, dubbel zoveel als we vooropgesteld hadden”, zegt Coucke. FTC zal zowel in België als in Nederland actief zijn, weliswaar met twee aparte stuurgroepen. Op 25 juli gaat FTC echt van start, en buigen de leden zich tijdens hun eerste officiële bijeenkomst over de prijs die als uitgangspunt genomen wordt bij de onderhandelingen met afnemers. Dirk Coucke: “Als er leden zijn die onrealistisch hoge verwachtingen koesteren, dan zullen wij die temperen maar het spreekt vanzelf dat we uitgaan van een kostendekkende prijs. Na een slecht verkoopseizoen zijn de verwachtingen op dit moment beter omdat de productie lager zal uitvallen.”

De perentelers koppelen zich via FTC niet los van de markt, maar ze ontsnappen voor een deel van hun productie wel aan de waan van de dag. De bestuurder van DLV legt uit hoe het termijnmarktprincipe werkt, zelfs voor een product als peren waarvoor er geen termijnmarkt zoals voor granen en soja bestaat: “Eerst bepalen de leden een inzetprijs en geven ze ons een mandaat om overeenkomsten te sluiten met kopers. Vervolgens gaan we op zoek naar een tegenpartij voor het afsluiten van een financieel contract. Met groothandelaars en uitzonderlijk ook met retailers – sommige telers drijven rechtstreeks handel met hen – zoeken we naar een bilaterale overeenkomst. Blijkt aan het eind van het verkoopseizoen dat de fysieke markt het slechter deed dan de overeengekomen prijs, dan betaalt de handelaar het verschil aan de fruitteler. Overtrof de markt de prijsverwachting van de teler, dan moet hij dat verschil betalen.”

Een vergadering met Fresh Trade Belgium, de overkoepelende federatie van de groente- en fruithandel, leerde dat de interesse daarin wederzijds is. Van de oorspronkelijke weerstand tegen het initiatief is nog weinig te merken. “Bij veilingen is die veranderd in een neutrale houding. Ook de groothandelaars zien in dat we de fysieke marktrelaties zo min mogelijk trachten te verstoren. Alle peren worden als vanouds verhandeld. Met FTC leggen we daar als het ware een extra laagje bovenop. Zie het als het verrekenen van het marktsentiment, of als een verzekering tegen een seizoen zoals we net gekend hebben. Eens je het systeem doorhebt, overtuigen de voordelen.”

Coucke voegt er nog aan toe dat vooral de jonge generatie fruittelers het termijnmarktprincipe snel in de armen sluit, “maar de FTC-leden zijn een mooie dwarsdoorsnede van de perensector, van coöperatieve telers tot telers die aan groothandel of supermarkt verkopen of hun teelt combineren met een handelsactiviteit.” Fruit Trading Company wordt geen aparte vennootschap maar een onderdeel van de Agro Trading Company omdat de interesse uit andere sectoren nu al voelbaar is. Eerder stond DLV ook aan de wieg van de Pig Trading Company en de Milk Trading Company.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via