nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

22.08.2019 Gezocht: velden met oogstresten voor kleine zwaan

Samen met landbouwers wil de Provincie Oost-Vlaanderen deze winter 30 à 35 ha voedselrijke velden voorzien voor de komst van kleine zwanen en andere wintergasten. De provincie zoekt hiervoor percelen met oogstresten van suikerbieten en lanceert een prijsvraag naar de Oost-Vlaamse landbouwers. “Deze percelen zijn een meerwaarde voor landbouwers dankzij het extra inkomen voor de oogstresten van de suikerbietenteelt”, aldus gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw en plattelandsbeleid. Daarnaast is er ook minder betreding van met wintergranen ingezaaide velden door de wintergasten in de polders.”

De kleine zwaan is een Europees beschermde wintergast. “Een belangrijk deel van de populatie maakt jaarlijks een tussenstop in het noorden van Oost-Vlaanderen tijdens hun trektocht van de Noord-Russische toendra naar een zuidelijkere bestemming”, weet gedeputeerde Leentje Grillaert. “De vogels verblijven hier enkele weken tijdens de winterperiode. Ze komen op krachten en gaan vooral op zoek naar suikerbietresten.”

Om de dieren een handje te helpen bij hun trektocht, is de provincie Oost-Vlaanderen op zoek naar velden met oogstresten van suikerbieten. “We zoeken percelen in Oost-Vlaanderen, het poldergebied of aansluitende gebieden, waar bij voorkeur al kleine zwanen werden opgemerkt”, legt Leentje Grillaert uit. “Per landbouwer kan maximaal acht hectare worden opgegeven en elk perceel moet minstens één hectare omvatten.”

Om in aanmerking te komen moet het suikerbietenloof en -resten afkomstig zijn van een oogst na 1 november 2019. “Het loof en de resten moeten tot minstens 31 december dit jaar op de akker blijven liggen, kerende grondbewerking is dan niet toegestaan”, klinkt het bij de provincie. Als laatste vereiste moet het perceel voor minstens de helft van de oppervlakte, op meer dan 50 meter van de openbare weg liggen.

“De oogst van suikerbieten gebeurt heel snel. Het bietenloof en -resten worden normaal ondergewerkt, meestal om daarna wintergranen in te zaaien”, zegt Leentje Grillaert. “We vragen aan de landbouwers om deze werkzaamheden een paar weken uit te stellen. Geïnteresseerde landbouwers kunnen voor 1 oktober 2019 een offerte indienen.”

Meer weten? Klik hier.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Provincie Oost-Vlaanderen

Volg VILT ook via