nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

03.10.2019 Scepticisme bij ABS over Vlaams regeerakkoord

Het Algemeen Boerensyndicaat is sceptisch over het nieuwe regeerakkoord. “Het is zeer positief dat de Vlaamse regering landbouwers wil benaderen als ondernemers die een strategische rol voor onze economie en onze maatschappij vervullen”, zegt voorzitter Hendrik Vandamme. Maar het feit dat het regeerakkoord vier Vlaamse nationale parken, 10.000 hectare extra bos en 20.000 hectare extra natuurgebied als doelstelling formuleert, doet bij ABS de wenkbrauwen fronsen. “Hoe geloofwaardig is dan nog het verhaal over het economisch belang van onze sector en de nood aan performantere bedrijven?”, klinkt het.

Het hoofdstuk landbouw in het regeerakkoord bevat volgens ABS een mooie inleiding over het economisch belang van de land- en tuinbouw. “Dat de bijdrage vanuit de primaire sector op het vlak van tewerkstelling in de volledige agrovoedingscluster in Vlaanderen wordt genoemd, gevolgd door de bijdrage van landbouw van meer dan zes miljard euro op de positieve handelsbalans, dat doet het beste verhopen”, aldus het Algemeen Boerensyndicaat. Het gegeven dat het Departement Landbouw en Visserij zal ondergebracht worden in een grotere economische cluster, is voor de landbouworganisatie een indicatie dat de nieuwe regering landbouw echt erkent als belangrijk radertje in het groter geheel.

Ook het feit dat de regering van mening is dat het terugdringen van de milieu- en klimaatimpact door de sector moet gebeuren in een niet-polariserend debat op basis van objectieve parameters, uitgaande van de realiteit in Vlaanderen, wordt door ABS positief onthaald. Voorzitter Vandamme hoopt dat de sector de kans krijgt om zelf ook op het juiste ogenblik bij de georganiseerde beleidsdiscussies aan het woord te komen. “We rekenen er dan ook op dat de nieuwe regering niet blind milieu-, klimaat- of natuurgoeroes achterna holt”, luidt het.

In dat verband ziet ABS de ambitieuze natuurdoelstellingen in het regeerakkoord eerder met lede ogen aan. “Het moet duidelijk zijn dat een eenzijdige beslissing om over te gaan tot het inrichten van vier Vlaamse nationale parken voor ons onaanvaardbaar is, net als het gepland vernatten van ganse riviervalleien onder het mom van klimaatnoodzakelijk. Ook de intentie om 20.000 hectare bijkomend natuurgebied en 10.000 hectare bijkomend extra bos te voorzien, is verregaand gezien de beperkte open ruimte in Vlaanderen”, benadrukt Vandamme. Het kan volgens hem dat dergelijke ruimtelijke ingrepen worden opgelegd zonder in gesprek te gaan met de landbouw die rechtstreeks betrokken partij is. ABS vraagt zich af hoe geloofwaardig het verhaal over het economisch belang van de sector is wanneer dergelijke groene ontwikkelingen primeren boven de eigen landbouw en voedselproductie.

Daarnaast ziet de landbouworganisatie nog een aantal andere potentiële knelpunten in nieuwe regeerakkoord. “Wat moeten we begrijpen onder het hervormen van het systeem van nutriënten-emissierechten zodat het meer bijdraagt aan het realiseren van de doelstellingen op vlak van waterkwaliteit, klimaat en luchtkwaliteit? Is dat gewoon een andere bewoording voor een droge afbouw van de veestapel?”, vraagt de voorzitter zich af. Ook het voornemen om op vlak van dierenwelzijn “het voortouw te nemen”, valt niet in goede aarde bij ABS. “Hoe rijm je dit met het principe dat de Vlaamse regering meermaals aangeeft in het regeerakkoord om niet te gaan voor de gouden medailles in Europa?”

ABS ziet dan ook donkere wolken hangen boven de landbouwsector met dit regeerakkoord. De organisatie kijkt uit naar de vertaling ervan in de respectievelijke beleidsnota’s van de verschillende vakministers. “We hopen dat we met een ervaren minister als Hilde Crevits het respect krijgen dat we verdienen. Want het mag duidelijk zijn: alleen door onze rol als voedselproducent, beheerder van open ruimte en volwaardige economische pion in de Vlaamse agrovoedingscluster te erkennen, zal deze regering een duidelijke blijk van waardering kunnen geven”, aldus Vandamme die nog meegeeft dat wanneer volledig wordt gekozen voor de weg van de groen geïnspireerde onderdelen in het regeerakkoord, er fel gereageerd zal worden. 

Bron: Drietand

Volg VILT ook via