nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

14.01.2020 ABS en Boerenbond reageren sceptisch op Green Deal

Net voor kerst ontvouwde de Europese Unie haar ambitieuze klimaatplannen met de Green Deal. Zowel volgens Algemeen Boerensyndicaat (ABS) als Boerenbond zal de Green Deal grote gevolgen hebben voor de landbouwsector. “Nog meer inspanningen van onze boeren vragen is geen optie, zolang men niet eerst werkt aan een eerlijk en stabiel inkomen”, zegt Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker.
De plannen zijn niet min: klimaatneutraliteit tegen 2050 en bescherming van biodiversiteit en milieu door onder andere de volledige voedselketen te vergroenen. Om die ambities waar te maken, heeft de EU een resem maatregelen opgesteld. Voor de landbouwsector komt ze op de proppen met de ‘Farm-to-Fork’ strategie, die in het voorjaar 2020 zal worden voorgesteld. Doel is om te evolueren naar een milieuvriendelijk voedselsysteem. De eerste maatregelen zullen eind dit jaar van kracht worden.
 
De doelstellingen die in het oog springen zijn onder andere een forse vermindering van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Tegen 2030 wil Europa het gebruik ervan ferm inperken. Ook het gebruik van kunstmest en antibiotica moet dalen en er zal sterk worden ingezet op biologische landbouw en de ontwikkeling van alternatieven voor chemische middelen. “Deze nieuwe standaarden zouden ook moeten doorwerken in het EU-beleid rond handelsakkoorden”, zegt De Becker. “Sta me toe sceptisch te zijn, wetende wat onze ervaring is met de recente handelsakkoorden. En ook kritisch, want de nieuwe strategie moet blijkbaar gefinancierd worden met het bestaande potje van landbouwmiddelen.” Ze pleit ervoor om eerst werk te maken van een stabiel inkomen voor de boeren. “Naar een strategie daarvoor, is het echter met een vergrootglas zoeken in de Europese ambities. Laten we dus maar goed opletten dat in de ambitie om wereldleiders te worden, we niet als wereldlijders achterblijven.”
 
Ook ABS-voorzitter Hendrik Vandamme reageert terughoudend op de Europese plannen. “Europa wil inzetten op de doorgedreven ontwikkeling van nieuwe gentechnologie (niet-GMO) zoals Crispr-veredeling, om gerichter te kunnen (lees “mogen”) werken in de ontwikkeling van bijvoorbeeld ziekteresistentie, naast de ontwikkeling van bijvoorbeeld droogteresistentie”, zegt hij. “Het probleem daarbij is dat op vandaag onvoldoende steun genoten wordt binnen de Europese instanties om met die ontwikkelingen door te gaan. Ironisch genoeg trappen de linkse (en groene) fracties in het Europees Parlement voortdurend op de rem wanneer die dossiers op tafel komen, niet gehinderd in hun werkzaamheden door de immens grote lobbymachines van de milieubewegingen die overal spoken zien opduiken.”
 
Voor de Nederlandse Eurocommissaris Frans Timmermans is Vandamme ook niet mals. Zijn uitspraken dat de protesterende boeren ‘een systeem verdedigen dat geen toekomst meer heeft’, dat Europa best landbouwgrond kan inleveren en dat de export van landbouwproducten minder kan, vallen niet in goede aarde.
 
Nochtans komen deze uitspraken volgens Vandamme niet uit de lucht gevallen. Diederik Samsom, kabinetschef van Timmermans, komt uit de bak van Greenpeace. “Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Europese Commissie, onder aangeven van dit olijke duo de landbouw als één van de grote vervuilers van het milieu en de grote boosdoener voor het klimaat is gaan beschouwen”, stelt hij.
 
“Dat Europa terzelfdertijd vrijhandelsakkoorden sluit met landen waar een loopje genomen wordt met elementaire productieregels en tientallen producten mogen gebruikt worden die bij ons verboden zijn, is onaanvaardbaar”, besluit hij. “Ook hier geldt de boodschap: een ecologisch paradijs bouw je niet op een economisch kerkhof.”

Bron: Eigen verslaggeving

Volg VILT ook via