nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

05.02.2020 BovINE wil vleesveehouderij sneller verduurzamen

Onderzoeksinstellingen, adviseurs, landbouworganisaties, veehouders en andere betrokkenen uit 9 EU-lidstaten bundelen de krachten om de uitwisseling van ideeën rond verduurzaming van de vleesveehouderij in Europa te versnellen. In het nieuwe trans-Europese netwerk BovINE zullen zij concreet werken rond de thema’s socio-economische veerkracht, diergezondheid en dierenwelzijn, productie-efficiëntie en vleeskwaliteit, klimaat en milieu. Voor elke lidstaat is, behalve een onderzoeksinstelling, ook een landbouworganisatie betrokken. De Belgische partners in dit netwerk zijn ILVO en Boerenbond.
De 9 lidstaten die in het nieuwe netwerk vertegenwoordigd zijn, zijn samen goed voor 75 procent van de zoogkoeienpopulatie en 70 procent van de rundvleesproductie in Europa. Het gaat om België, Estland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Polen, Portugal en Spanje. De Europese vleesveehouderij bestaat uit 255.000 bedrijven, maar een organisatie of netwerk dat zich specifiek bezighoudt met onderzoek naar of innovatie in die sector, bestond vooralsnog niet.
 
“Vleesveehouders zitten met vragen rond duurzame productie en hoe dit te verzoenen met de krappe economische marges en het negatieve imago van vlees waarmee ze geconfronteerd worden”, vertelt Karen Goossens, ILVO-expert in rundveehouderij. “Zij zien innovatie als deel van de oplossing. BovINE zal hen én ons helpen om meer van de collega’s in Europa te leren en ervaringen uit te wisselen. We zijn verheugd om deel uit te maken van dit nieuwe netwerk.” Inhoudelijk zal ILVO een bijdrage kunnen leveren door zijn expertise in duurzaamheid, klimaat en het opbouwen van netwerken (multi-actor approach).
 
Boerenbond zet zich in om de resultaten en bevindingen in het netwerk via de eigen kanalen tot bij de Vlaamse vleesveehouders te brengen. “De uitdagingen waar vleesveehouders voor staan, blijken vrij gelijkaardig te zijn in deze 9 landen”, weet Dirk Audenaert van Boerenbond. “De economische levensvatbaarheid van de sector zal in dit netwerk een belangrijk thema worden.”
 
Het Ierse onderzoeksinstituut Teagasc is coördinator van het netwerk. Professor Maeve Henchion, coördinator van BovINE en hoofd van de afdeling Agrifood en ruimtelijke analyse bij Teagasc: “In BovINE hanteren we een bottom-up strategie om de kennisbehoeften van de vleesveehouders te identificeren. Elk jaar zullen we hen vragen naar hun meest urgente noden. Daarop zullen we een antwoord formuleren door enerzijds bestaande oplossingen die gangbaar zijn in de andere landen, te identificeren en te delen in het netwerk. Anderzijds zullen we op zoek gaan naar potentiële nieuwe oplossingen, op basis van nieuwe onderzoeksresultaten, en die oplossingen uittesten op demobedrijven. Pas wanneer we zeker zijn dat een oplossing technisch én economisch haalbaar is, zullen we ze in het netwerk promoten voor brede toepassing.”

Bron: Eigen verslaggeving

Volg VILT ook via