nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

22.04.2020 "Crisis in landbouw zal langer aanslepen"

Volgens Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker zal de crisis als gevolg van de coronapandemie in de land- en tuinbouwsector langer aanslepen dan in andere economische sectoren. "Vandaar dat ook in de post-coronaperiode onze sector nog nood zal hebben aan steunmaatregelen", aldus De Becker in het Boerenbondtijdschrift Boer en Tuinder.
Hoewel crisissituaties voor de land- en tuinbouwsector niet uitzonderlijk zijn, ziet De Becker 2 fundamentele verschillen met de huidige coronacrisis. Ten eerste is het feit dat het crisisbeheer letterlijk ‘op afstand’ moet gebeuren door de social distancing. “Daarnaast is deze crisis een gezondheidscrisis die de hele economie en samenleving treft, wereldwijd”, stelt De Becker. “Het gaat om een geheel nieuwe problematiek. Niemand weet hoe die zal evolueren of hoelang die zal duren.”
 
Volgens De Becker zal de land- en tuinbouwsector trager herstellen dan andere sectoren door zijn specifiek karakter. “Markten zullen zich in het post-coronatijdperk slechts traag herstellen. De opgebouwde voorraden zullen immers vrijkomen. Bovendien zullen, als gevolg van de wereldwijde recessie en protectionisme, handel en export slechts traag opnieuw op gang komen. Ik vrees dus voor een lange periode van prijsdruk en een lang na-effect", aldus De Becker. Omdat voor sommige deelsectoren de liquiditeitsproblemen zich pas later zullen stellen, zal de sector ook na afloop van de crisis nood hebben aan overheidssteun.
 
De Becker is tevreden over de steunmaatregelen waartoe de federale en Vlaamse overheid reeds hebben beslist voor de getroffen landbouwsectoren. Dat staat volgens de Boerenbondvoorzitter echter in schril contrast met "de inertie van de Europese Commissie". Instrumenten van crisisbeheer, die nochtans voorzien zijn in de gemeenschappelijke marktordening worden nog niet aangesproken, terwijl "voor deze buitengewone situatie buitengewone budgettaire middelen noodzakelijk zijn". Ze vraagt zich af waarop de EU wacht. Inmiddels grijpen de lidstaten naar eigen maatregelen die de concurrentie binnen de EU vervalsen.
 
Hoe de sector eruit zal zien na de crisis, is moeilijk te voorspellen. “We zijn al bezig met oefeningen over de relance hoewel we dus vrezen dat die voor ons wat langer zal uitblijven dan voor anderen en we eerst nog door een post-coronadal moeten”, zegt De Becker. “We gaan daarbij Focus, onze nieuwe financiële managementstool, en onze rentabiliteitsbarometers gebruiken om vooruit te projecteren en zo te kijken wanneer en welk type van bedrijven in de gevarenzone komen en welke niet. Zo kan de noodzaak aan specifieke steunmaatregelen getimed en gefocust worden.”
 
Verder zullen ook nieuwe verdienmodellen, samenwerkingsvormen en risicobeheersinstrumenten onder de loep worden genomen. “Wij waren trouwens met dat proces al bezig”, gaat ze verder. “De coronacrisis zal ons nieuwe handvaten aanreiken en sommige evoluties versnellen. De relance zal dan wel ‘groen’ moeten zijn, maar ook meer dan dat. Een bredere ‘Green Deal’, ook voor de landbouwsector, moet hier mee het verschil in maken. De verschillende deelsectoren zullen hun prioriteiten, die ze twee jaar geleden hebben vastgelegd, ook onder de loep moeten nemen en mogelijks aanpassen. De realiteit zal immers niet meer dezelfde zijn als twee jaar geleden.”

Bron: Eigen verslaggeving / Belga

Volg VILT ook via