nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

27.04.2020 Enquête: Welk effect heeft de coronacrisis op landbouw?

Hoe ervaren boeren, tuinders en siertelers de coronacrisis? Het Instituut voor Landbouw, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) wil in kaart brengen wat de gevolgen zijn van de coronacrisis op individuele landbouw-, tuinbouw- en sierteeltbedrijven. “Het onderzoek zal een correcter beeld geven van de socio-economische impact op de brede sector, en op bepaalde deelsectoren”, zegt ILVO-onderzoeker Elke Rogge. “De verzamelde data  kunnen helpen om onderbouwde beleidsadviezen te formuleren.”
Sinds vrijdag 13 maart 2020 gelden drastische maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Op 17 en 27 maart volgden er verscherpte regels en verlengingen. Sinds een goede maand leeft iedereen in een nieuwe realiteit. Die nieuwe realiteit bestaat ongetwijfeld ook voor de landbouwsector.
 
Geregeld brengen de media berichten over de gevolgen van de coronacrisis voor de voedselbevoorrading en voor de  landbouwsector: problemen met de oogst, overproductie, de stijgende vraag naar lokale producten, veranderingen in de prijzen, in de verwerking, in de verkoop… Het zijn elementen die terecht komen in het maatschappelijk debat rond landbouw en voedsel.
Maar wat ervaren de boeren en de tuinders en telers momenteel zelf? Welke zijn voor hun bedrijf de positieve en negatieve veranderingen op korte en op middellange termijn? Hoe groot of genuanceerd is de impact? Welke fenomenen zijn nog niet boven water gekomen?  
 
Het Instituut voor Landbouw, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) start op maandag 27 april 2020 met een grootschalige enquête, om op een wetenschappelijke manier de nodige gegevens en cijfers te verzamelen. Er wordt gepeild naar bedrijfstechnische verschuivingen, en ook naar stress of invloed op het welbevinden van landbouwers en hun gezin.  
 
Om zeker te zijn dat alleen echte professionele bedrijven meedoen zitten er specifieke, diepgaande vragen bij. ILVO garandeert dat de antwoorden strikt anoniem verwerkt en gerapporteerd worden. Het duurt ongeveer 15 minuten om de digitale enquête in te vullen. 
 
De resultaten worden ter beschikking gesteld van de landbouw- en voedingssector.
 

Bron: Eigen verslaggeving

Volg VILT ook via