nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

02.07.2020 Vlaams voedselbeleid wordt gesmaakt door leden SALV

De uitbouw van een Vlaams voedselbeleid is één van de speerpunten in de beleidsnota van Landbouwminister Hilde Crevits (CD&V) waarmee de regering de overgang naar een duurzaam voedselsysteem wil versnellen en sturen. “Dat voedselbeleid kan als nieuw kader op een haalbare en innovatieve wijze tegemoetkomen aan verschillende uitdagingen in ons voedselsysteem in het algemeen en voor de Vlaamse landbouw- en visserijsector in het bijzonder”, stelt de Strategische Adviesraad Landbouw en Visserij (SALV) in een nieuw advies.
De ontwikkeling van een breed gedragen Vlaams voedselbeleid is een doelstelling van de beleidsnota Landbouw en Visserij 2019-2024. “Het is positief dat Vlaanderen de ambitie heeft om een voedingsbeleid uit te bouwen”, zegt Koen Carels van SALV. “Een correcte oriëntering en een goed ontwerp zijn daartoe essentieel. Het voedselbeleid moet vorm geven aan een adequaat, vooruitziend traject van duurzame ontwikkeling.”

Volgens SALV moet het voedselbeleid aan een systeem bouwen dat voldoende robuust is om de voedselzekerheid te waarborgen. “Een duurzame, performante Vlaamse landbouw- en visserijsector maakt daar onontbeerlijk deel van uit”, klinkt het.

Die robuustheid wordt gewaarborgd door een open en divers voedselsysteem dat rechtvaardig is en zich voortdurend ontwikkelt naar een hogere graad van integrale duurzaamheid, en dat tegemoetkomt aan de uitdagingen voor een duurzame landbouw in Vlaanderen en de toekomstvisie voor de Vlaamse visserij in 2030 die SALV in 2017 uittekende.
 
De raad ziet kansen om op diverse sporen te werken aan de realisatie van een duurzamer voedselsysteem: als katalysator van innovatie, als hefboom voor beleidscoherentie, door middel van een brede aanpak van de verschillende uitdagingen op het vlak van verduurzaming en door het versterken van transparantie. “Het voedselbeleid moet de langetermijnvisie schetsen met doelstellingen waaraan de betrokken beleidskaders coherent bijdragen, zonder die afzonderlijke beleidskaders te vervangen”, klinkt het.

In de SALV zetelen actoren uit het Vlaamse voedselsysteem, van toelevering en primaire productie over verwerking en handel tot en met de consument. Zij hebben het advies unaniem onderschreven.
 

Bron: Eigen verslaggeving

Volg VILT ook via