nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

08.07.2020 Crevits lanceert rondetafel over welzijn landbouwers

In het najaar zal minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) een eerste rondetafelbijeenkomst organiseren over welbevinden in de landbouwsector. Dat heeft ze woensdag geantwoord op een vraag van partijgenote Tinne Rombouts in de Commissie Landbouw van het Vlaams parlement. Onderzoek wijst immers uit dat de coronacrisis een zware opdoffer is voor veel boeren.
Uit een recente bevraging van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en Ferm blijkt dat de coronacrisis zware gevolgen heeft voor het welzijn van de landbouwers. Vier op de tien bevraagden geeft aan meer last te hebben van mentale uitputting en 64 procent maakt zich meer zorgen over de toekomst.
 
Ook uit eerder onderzoek bleek al dat landbouwers veel stressklachten ondervinden door onder meer de onzekere financiële situatie, de gevaren en risico’s van de job, de vele regels en wetten, een moeilijk evenwicht tussen de bedrijfsvoering en een gezinsleven en het negatieve imago waarmee de sector soms geconfronteerd wordt. “Het meest opvallende is dat amper 1 tot 9 procent op zoek gaat naar hulp wanneer ze diepe langdurige stressklachten ontwikkelen”, stelt Rombouts.“Voor velen blijft land- en tuinbouw het mooiste beroep dat er bestaat, maar de vele bijkomende eisen maken dat hun veerkracht afneemt.”
 
Actieplan
 
Daarom start ILVO nu een traject op om de weerstand en het welbevinden van Vlaamse landbouwgezinnen meer centraal te plaatsen, waarbij niet enkel naar crisissituaties gekeken wordt. Zo zal er een lijst opgemaakt worden van organisaties die een rol kunnen spelen in het verbeteren van het welbevinden en de werkcontext van de landbouwers. De bestaande expertise en kennis worden in kaart gebracht, met de bedoeling die uit te wisselen. ILVO zal ook deel uitmaken van een internationaal netwerk ter zake. “Recent werd het Europees thematisch netwerk FarmWell goedgekeurd”, aldus Crevits. “Dat focust op sociale innovaties die het welbevinden van de landbouwers en hun families verbeteren. ILVO zal samen met het innovatiesteunpunt en Ferm werken aan innovatieve oplossingen om het welbevinden van de landbouwers te verbeteren en praktische tools voor landbouwers en adviseurs te ontwikkelen.”
 
Het is goed dat landbouwers zich goed in hun vel voelen, zegt Crevits. "Er zijn nu al verschillende organisaties die initiatieven rond het welbevinden nemen. We willen dit in de toekomst nog versterken, onder meer door andere beleidsdomeinen en verschillende landbouw- en welzijnsorganisaties bij deze problematiek te betrekken. Daarom organiseren we in het najaar voor het eerst een rondetafel rond welbevinden in de landbouw."

Bron: Eigen verslaggeving / Belga

Volg VILT ook via