nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

10.07.2020 "Alle nertsen in Zuidoost-Brabant preventief ruimen"

De Nederlandse veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO), die grenst aan onder meer de Belgische gemeenten Arendonk en Lommel, wil dat minister van Landbouw Carola Schouten alle nertsen in de regio preventief laat ruimen. John Jorritsma, voorzitter van de veiligheidsregio, schreef donderdag aan de minister dat alleen het ruimen van nertsenfokkerijen waar coronabesmetting is vastgesteld, onvoldoende is. Hij wil dat alle nertsenbedrijven preventief geruimd worden, om verdere besmettingen te voorkomen. Of de Nederlandse overheid hierop ingaat, is nog maar de vraag. “Er is geen juridische grond”, klinkt het.
In 2 Nederlandse nertsenbedrijven, in Ospel en Vredepeel, zijn opnieuw besmettingen vastgesteld met het nieuwe coronavirus. De bedrijven zullen zo snel mogelijk geruimd worden, liet het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid donderdag weten. De besmettingen kwamen aan het licht dankzij het early warning monitoringssysteem, waarmee kadavers wekelijks getest worden.
 
Daarmee komt de teller op 22 besmette bedrijven in Nederland. Deze bedrijven liggen volgens VRBZO in een gebied waar de effecten van de Q-koortsuitbraak onder geiten en schapen in 2007, die ook enkele honderden mensen heeft besmet, nog altijd merkbaar zijn. Het gebied is bovendien zwaar getroffen door het coronavirus, aldus Jorritsma.
 
De Nederlandse overheid stelde eerder al een landelijk vervoersverbod voor nertsen in om een verdere verspreiding tegen te gaan. Ook een bezoek brengen aan stallen is verboden en er heerst een streng hygiëneprotocol. Er wordt immers aangenomen dat het virus overdraagbaar is van nertsen op mensen.
 
Onrust bij inwoners
 
Nederland is verdeeld in 25 veiligheidsregio’s, die elk instaan voor de veiligheid van de inwoners, de brandweer en de aanpak van rampen en crisissen. De veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) werkt in opdracht van 21 gemeenten, waaronder Eindhoven en Helmond en grenst aan provincies Antwerpen en Limburg.
 
Jorritsma wijst op de groeiende onrust bij omwonenden. "De besmettingsbron van de meest recent besmette bedrijven is onbekend", aldus de veiligheidsregio. "Elke nieuwe constatering van besmetting en de ruiming van het besmette bedrijf leidt tot veel zorgen en onrust bij inwoners in de betreffende gebieden en bij de getroffen ondernemers."
 
"We beseffen dat het preventief ruimen een drastische maatregel is, ook omdat niet gebleken is dat er een verhoogd risico op besmetting van omwonenden is. Maar het bestuur van VRBZO vindt dat het ruimen van de bedrijven de enige manier is om de inwoners het gevoel van veiligheid en gezondheid terug te geven", aldus Jorritsma.
 
Jorritsma ziet de manier waarop nu wordt geruimd, niet als het passende antwoord om de onrust bij de bevolking tegen te gaan. "Ruiming vindt nu plaats na vaststelling van een besmetting", laat hij weten. "Preventieve ruiming van álle nertsenbedrijven zal er voor zorgen dat geen nieuwe besmettingen plaats kunnen vinden. Dit voorkomt verdere onrust bij inwoners van deze gebieden."
 
Juridisch moeilijk
 
Volgens de Nederlandse overheid is er geen reden om aan te nemen dat het virus zich over grotere afstanden zal verspreiden. Bovendien is het coronavirus niet aangetroffen in luchtmonsters die zijn genomen buiten de stallen. Het oorspronkelijke advies voor omwonenden om in een straal van 400 meter rond een besmet nertsenbedrijf niet te wandelen of fietsen, werd daarom ook ingetrokken.
 
Daarnaast beroept de overheid zich ook op de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren. Volgens die wet kan de minister van Landbouw uitsluitend beslissen om te ruimen als het gaat om zieke of verdachte dieren. “Er is daarmee juridisch geen grond voor het verplicht ruimen van dieren op bedrijven die negatief testen en waarbij geen besmetting is aangetoond”, klinkt het.
 
In 2024 moeten alle nertsenhouderijen hun deuren sluiten in Nederland, in Vlaanderen komt dat verbod een jaar vroeger.

Bron: Belga / Eigen verslaggeving

Volg VILT ook via