nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

Ajuinenoogst in beeld


  • Zodra het ajuinenloof 'gestreken' is (plat ligt, nvdr) en de ajuinen vel-vast zijn, worden ze op zwad (op rijen, nvdr) gerooid. Ze blijven even op het veld liggen tot ze voldoende gedroogd zijn.
  • De ajuinen worden vervolgens opgeraapt met een speciaal daarvoor aangepaste aardappelrooier.
  • De aardappelrooier legt de ajuinen op de kipwagen die ze naar de boerderij transporteert.
  • Van daar gaat het naar de inschuurlijn die, zoals het woord zelf zegt, de ajuinen in de schuur doet belanden na een korte reiniging.
  • Daarvoor zijn een stortbak en enkele langere transportbanden nodig zodat de knollen hoog gestapeld kunnen worden voor bewaring.
  • In de schuur sturen ventilatoren warme lucht door de hoop ajuinen zodat ze droog blijven en herstellen van kleine kwetsuren zonder te rotten. Het ventileren kon dit jaar zonder bij te stoken, met dank aan de warme nazomer.
  • Die warme nazomer had ook zijn nadelen want dit perceel moest beregend worden alvorens er gerooid kon worden. Anders zouden er te veel harde kluiten in het zwad belanden.
  • Eens de ajuinen goed en wel gestockeerd zijn, is het voor de boer een kwestie om zijn verkoopmoment goed uit te kiezen. Via Nederlandse handelaars belanden de meeste ajuinen op de wereldmarkt.
  • Volg VILT ook via