nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

29.11.2017 Inkijk biogas op kanaal Z

Dinsdag 28 november zond kanaal Z een eerste reportage uit van een meerdelige reeks over de biogassector. De troeven van biogasproductie worden in de verf gezet in vier afleveringen. Biogas als afvalverwerker, flexibele bron van groene stroom, methaangas en meststoffenproducent. Jaarlijks verwerkt de biogassector 2,5 miljoen ton organische afvalstromen tot energie.

Kanaal Z legt de focus op energie in Z-Energy. Daarom spraken ze Biogas-E, onafhankelijk kenniscentrum anaerobe vergisting, aan voor een reportage. Zij namen sectorfederatie FEBIGA en Biorefine Cluster Europe bij de hand en leverden innoverende bedrijven uit hun sector aan. Tijdens de eerste aflevering kon het publiek kennismaken met biogas als bron voor groene stroom. Bacteriën vergisten organisch afval (bijvoorbeeld resten uit de voedingsindustrie, rioolwater of dierlijke mest) tot methaan. Het methaangas wordt verbrand in een warmtekrachtkoppeling (WKK) om elektriciteit te produceren en te verwarmen.

De volgende afleveringen gaan in op de troeven van biogas als groene energiebron. “Biogas kan gemakkelijk opgeslagen worden”, volgens Biogas-E. Dat heeft als voordeel dat het flexibel ingezet kan worden. Tijdens pieken in de elektriciteitsproductie, bijvoorbeeld op een zonnige en winderige dag, wordt biogas opgeslagen en weer omgezet in energie wanneer zon en wind niet kunnen voldoen aan de vraag. Een nieuwe aanpak zou het zelfs mogelijk maken om biomethaan te injecteren bij het aardgasnet als hernieuwbare gasbron.

Uiteindelijk belicht men het digestaat op het einde van de keten. Nadat de koolstof vergist is tot methaan, blijft nog een onverteerbare stikstofrijke restfractie over. Extractie van stikstof uit het restwater produceert een kunstmestvervanger uit organisch afval.
 

Bron: Biogas-E

Volg VILT ook via