nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

06.04.2018 "Inkomenssteun landbouw kan beter via cofinanciering"

Er zijn goede redenen om de directe inkomenssteun aan landbouwers ook uit de schatkist van de lidstaten te betalen, en niet alleen uit fondsen van de Europese Unie. Dat stelt emeritus-hoogleraar Europees landbouwbeleid Alan Matthews (Trinity College in Dublin). Aanvankelijk kwam de steun voor rekening van de EU, wat hij vanuit politiek-strategisch oogpunt logisch acht. Anders zou de Europese Commissie er niet in geslaagd zijn de landbouwministers van de lidstaten te overtuigen. Cofinanciering zou voor een grotere betrokkenheid van de lidstaten bij het landbouwbeleid zorgen, wat leidt tot een doelgerichter beleid.

Alan Matthews volgt de discussie over het gemeenschappelijk landbouwbeleid als geen ander en draagt daaraan bij via adviezen aan het Europees Parlement. Hij zegt in een artikel voor het Zweedse instituut voor Europese beleidsstudies (Sieps) dat er zeker vier argumenten zijn om de directe steun aan boeren niet alleen uit het budget van de Europese Unie te betalen. Nu zijn lidstaten erop gericht het geld zo gemakkelijk mogelijk bij de boeren te krijgen. Als ze zelf moeten mee betalen, zullen de staten beter kijken of de steun effectief is.

Cofinanciering is in het Europese beleid de norm, 100 procent Europese financiering de uitzondering. Voor het geld voor plattelandsontwikkeling dat uit dezelfde landbouwbegroting komt, wordt wel cofinanciering toegepast. Dat leidt er volgens Matthews toe dat lidstaten liever meer geld via inkomenssteun binnenhalen dan via plattelandsontwikkeling. Als inkomenssteun mee door lidstaten moet worden betaald, wordt de bijdrage van de Europese Unie zichtbaarder, argumenteert Matthews nog. En ten laatste: met de cofinanciering kan geld worden vrijgemaakt binnen het landbouwbudget.

Binnen de Raad van Europese landbouwministers wordt cofinanciering van de inkomenssteun om verschillende redenen afgewezen. “Logisch, landbouwministers willen niet met de minister van financiën aan de slag om geld”, zegt Matthews. Het argument dat steun aan de landbouw direct voortvloeit uit de beginselen van de Europese Unie, vindt hij niet overtuigend. Dat medefinanciering tot een ongelijk speelveld leidt, is weerlegbaar omdat de regels voor de interne markt niet veranderen. Dat sommige landen te weinig eigen middelen hebben om cofinanciering toe te passen, zou kunnen worden opgelost door verschillende cofinancierings-percentages toe te passen, afhankelijk van de financiële toestand van een land.

De Europese Commissie komt begin mei met voorstellen voor financiering van de Europese Unie voor de komende zeven jaar. De verwachting is niet dat de Commissie cofinanciering van inkomenssteun zal voorstellen, ook al zat dat idee nog wel in uitgelekte – niet ingediende – voorstellen van landbouwcommissaris Phil Hogan.

Meer info: Sieps 

Bron: |

Beeld: Cofabel

In samenwerking met: Boerderij

Volg VILT ook via