nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

14.01.2019 Innovatie is grootste gemene deler in agrovoedingsketen

Boeren willen een faire prijs voor hun producten. Voedingsbedrijven trachten hun grondstoffen aan een scherpe prijs in te kopen. Dat wringt wel eens. “Over prijzen wordt er op het niveau van individuele producenten of producentenorganisaties gepraat. Het Ketenoverleg legt het grotere kader van hoe te gedragen vast”, maakte Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker tijdens Agriflanders duidelijk dat landbouwers geen verkeerde verwachtingen mogen koesteren. Voor alle schakels in de keten is nu duidelijk wat op welk niveau bediscussieerd wordt. Gaat het over innovatie, dan vallen landbouwsector, voedingsindustrie en onderzoekswereld elkaar in de armen. Steeds blijven vernieuwen, is immers voor iedereen de (enige) weg vooruit.

Onderzoek en innovatie is niet hetzelfde. “De resultaten van onderzoek lees je in rapporten. Innovatie zie je in de praktijk”, maakt Joris Relaes duidelijk. De administrateur-generaal van ILVO wil met zijn onderzoeksinstelling aan co-creatie doen samen met de sector. “De tijd dat een onderzoeker in zijn labo zat en niet buiten kwam, is voorbij. De Food Pilot is een mooi voorbeeld van samenwerking met het bedrijfsleven. In de proeffabriek gaan we met ideeën van landbouwers aan de slag en doen we samen met de voedingsindustrie aan onderzoek.”

De voorzitter van voedingsfederatie FEVIA, Jan Vander Stichele (Lotus Bakeries), kwam net zoals Joris Relaes naar landbouwbeurs Agriflanders in Gent voor een praatje met Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker. De voedingssector heeft met Flanders’ FOOD een eigen innovatiepool voor het aanwakkeren van de vernieuwing. “De laatste drie jaar lopen er driemaal zoveel projecten als in de periode daarvoor”, aldus Vander Stichele. Dat komt onder meer door een goede samenwerking met ILVO en met Boerenbond. Momenteel lopen er onderzoeksprojecten rond de aardappelketen bijvoorbeeld, en zoeken onderzoekers samen met groenteverwerker Greenyard naar het opwaarderen van bloemkoolresten tot een rijstproduct.

“Innovatie is voor elke sector cruciaal”, benadrukt Sonja De Becker. “Als de wereld rondom je verandert, is stilstaan achteruitgaan. Innovaties zijn niet altijd wereldschokkend. Zolang landbouw bestaat, innoveren de bedrijfsleiders. Zij zijn op zoek naar nieuwe opportuniteiten, en kijken voortdurend hoe ze bestaande processen en producten kunnen verbeteren.” Boerenbond beschikt over het Innovatiesteunpunt waarmee het landbouwers helpt om hun vernieuwende ideeën uit te werken. Een tweede doelstelling is die bottom-up innovaties breder ingang doen vinden in de gehele landbouwsector.

In de verschillende schakels van de voedselketen is innovatie de weg vooruit. Elkaar vinden is dan ook niet moeilijk. Tussen Boerenbond, het Innovatiesteunpunt en Flanders’ Food is een formele samenwerkingsovereenkomst afgesloten. “Als we ‘integraal’ denken, dan is dat beter voor iedereen”, beseft Vander Stichele. Joris Relaes brengt onder de aandacht van FEVIA en Boerenbond dat na 2020 op EU-niveau nog meer middelen ter beschikking komen voor onderzoek. Tegenover het verlies aan directe inkomenssteun voor landbouwers staan dus meer onderzoeksgelden. De kunst zal zijn om die centen in Vlaanderen binnen te halen. Al verwacht Europa steeds meer dat de knowhow uit onderzoek in de ene lidstaat gedeeld wordt met onderzoeksinstellingen uit andere lidstaten.

De oproep om meer samen te werken in het agrovoedingsonderzoek valt niet in dovemansoren. “Graag”, geeft de voorzitter van Boerenbond te kennen, “want nu zijn niet alle onderzoeksbudgetten beschikbaar voor de primaire sector. Dat zie je ook in Vlaanderen, waar ze soms verspreid zitten over verschillende administraties. Die hokjes-denken-mentaliteit trachten we te doorbreken.”

Joris Relaes vindt de Food Pilot bij ILVO in Melle daar een mooi voorbeeld van. “De machines zijn betaald door FEVIA. Het onderzoek gebeurt met middelen vanuit het beleidsdomein landbouw. Zie het als een mooie combinatie van overheid en bedrijfsleven die samenwerken.” Relaes spreekt tot slot zijn bijzondere appreciatie uit voor de financiële steun die Boerenbond verstrekt voor onderzoeksthema’s waarvoor elders niet meteen middelen voorhanden zijn. “Met de hulp van Boerenbond kunnen we toch snel van start gaan, ook met onderzoek dat niet meteen toepassingen in de praktijk heeft. Denk bijvoorbeeld aan het werk dat we verrichten rond klimaat of ammoniakemissies.”

Van innovatie kwam het gesprek terecht bij het Ketenoverleg. Daarover lees je later meer op VILT.be.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via