nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

19.03.2018 Innovatiesteunpunt blijft motor van landbouwinnovatie

De creatieve motor achter de Vlaamse land- en tuinbouw kan de volgende vijf jaar op volle toeren blijven draaien. Boerenbond en Landelijke Gilden, Cera en KBC hebben de samenwerkingsovereenkomst met het Innovatiesteunpunt vernieuwd. In een wereld in verandering is stilstaan achteruitgaan zodat de innovatieconsulenten land- en tuinbouwers helpen bijbenen. Hun managementvaardigheden worden bijvoorbeeld aangescherpt, maar de begeleiding door experten maakt ook creatieve ideeën bij ondernemers los. En het laat toe om met meer inzicht te investeren in bijvoorbeeld hernieuwbare energie en technologie.

Wie na alle verhalen over vleesfraude nood had aan een opsteker voor de Vlaamse landbouw moest maandag in Meensel-Kiezegem (Vlaams-Brabant) zijn. Op het fruitbedrijf Vanhellemont maakten de financiële partners van het Innovatiesteunpunt bekend dat ze een verlengstuk van vijf jaar breien aan hun engagement. Dankzij de steun van Boerenbond en Landelijke Gilden, Cera en KBC staat een team van 30 medewerkers klaar om innovatie in land- en tuinbouw aan te zwengelen.

Vorig jaar begeleidde het Innovatiesteunpunt meer dan 6.000 boeren en tuinders en gaf het net geen 1.000 individuele adviezen. Zo’n advies kan het antwoord op een korte vraag zijn maar evengoed een totale begeleiding van start tot eind bij een nieuw product, afzetkanaal of technologische ontwikkeling. Via 11 plattelandsprojecten bereikte het Innovatiesteunpunt ook bijna 1.400 plattelandsbewoners. Projecten zijn geen doel op zich, maar ze liggen wel mee aan de basis van de groei van het Innovatiesteunpunt. Aan een 40-tal projecten verlenen de innovatieconsulenten hun medewerking, waarvan zeven Horizon 2020-projecten die de steun van Europa genieten.

Het Innovatiesteunpunt is een graag geziene partner bij projecten omdat de band met landbouworganisatie Boerenbond uniek is en een meerwaarde biedt. De meeste innovatiecentra in derde landen zijn verbonden aan de overheid of aan een onderzoeksinstelling. Om onderzoeksvragen die bij landbouwers leven te capteren, of hun bevindingen te verspreiden in het bedrijfsleven moeten ze grotere inspanningen doen dan het Innovatiesteunpunt. Eigen aan het Innovatiesteunpunt is ook dat het zich ten dienste stelt van alle landbouwbedrijven, van een pluktuin tot een groot glastuinbouwbedrijf.

2017 was een jaar van nieuwigheden op vlak van projecten, vragen vanuit de sector en thema’s waar het Innovatiesteunpunt de tanden inzette. Het energiethema is onverslijtbaar, maar de consulenten gingen ook aan de slag met een topic als ‘lean management’, wat een moeilijk woord is voor je werk efficiënt organiseren. Land- en tuinbouwbedrijven versterken, is de rode draad die loopt doorheen thema’s als minder voedselverlies, lagere emissies, meerwaardecreatie in de keten en ondernemerschap versterken. “Als een innovatief idee niet leidt tot meer rendement voor het bedrijf, dan is het gedoemd te sterven”, zegt Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker. Zij rekent op het Innovatiesteunpunt als katalysator van de voortdurende vernieuwing in de land- en tuinbouw. Naar de toekomst gelooft ze in het snel oppikken van ideeën en doorspelen van hun uitwerking zodat de consulenten zich op het ‘nieuwe’ kunnen focussen.

Volgend jaar bestaat het Innovatiesteunpunt 20 jaar. Cera, Boerenbond en Landelijke Gilden hebben het indertijd opgericht als een soort denktank voor land- en tuinbouw. Bij de start van het Innovatiesteunpunt in 1999 werd een innovatiewedstrijd op touw gezet. Tot op de dag van vandaag is de Innovatiecampagne een groot succes, zowel qua aantal inzendingen als qua respons vanuit de sector op de vernieuwende ideeën. Vorig jaar zijn 2.500 land- en tuinbouwers afgezakt naar de innovatieavonden waar de laureaten werden voorgesteld. Ondertussen is de volgende innovatiecampagne reeds van start gegaan met een oproep voor nieuwe ideeën. Ieder jaar zijn er een 100-tal inzendingen, wat op zich best veel is maar nog te weinig volgens KBC wanneer je het vergelijkt met de dynamiek op land- en tuinbouwbedrijven.

Het thema voor de Innovatiecampagne 2018 is ‘Passie voor innovatie’. Alle consulenten van het Innovatiesteunpunt laten zich daarop betrappen. “Wij zijn geen droge consultants, maar delen de passie van de boer en willen er samen wat van maken”, verwoordt teamverantwoordelijke Stijn Bossin dat mooi. Om te innoveren hoeft het warm water niet telkens heruitgevonden te worden. Het Innovatiesteunpunt laat land- en tuinbouwers leren van andere sectoren, en van collega’s in het buitenland. Bossin verwijst naar de ‘inspiratietour’, een concept waarbij landbouwers over de grens ideeën opdoen. De heen- en terugrit vullen ze nuttig in door ideeën omtrent nieuwe businessmodellen af te toetsen met de experten met wie ze de bus delen.

Hoewel de basisvisie er altijd één geweest is van landbouwers inspireren tot innovatie werden accenten in de loop der jaren anders gelegd. Toen KBC in 2013 partner werd van het Innovatiesteunpunt resulteerde dat in een versterkte werking rond bedrijfsmanagement en economische kengetallen. Als één van de belangrijkere thema’s voor de toekomst schuift Bossin klimaat naar voor. “Rond water- en energiegebruik en het verlagen van emissies hebben we in het verleden al gewerkt. Die kennis kunnen we bundelen om met land- en tuinbouwbedrijven een heus klimaattraject af te leggen.”

In de nabije toekomst wil het Innovatiesteunpunt experimenteerruimte inlassen, goed wetend dat uit een experiment op een landbouwbedrijf iets nieuw en beter kan voortkomen, of helemaal niets. Risico’s durven nemen en aanvaarden dat er al eens iets mislukt, hoort naar verluidt ook bij het innovatieproces. Over de toekomst spreekt het Innovatiesteunpunt ook in termen van ‘samen uitdagingen aanpakken’. In nauwe samenwerking met de dienstverleners coöperatief ondernemen bij Cera gaat een innovatieconsulent op zoek naar coöperatieve kansen in land- en tuinbouw. De ambitie is tweeërlei: nieuwe coöperatieve initiatieven in land- en tuinbouw in de steigers zetten en de bestaande coöperaties meer betrekken bij de werking van het Innovatiesteunpunt.

Morgen kom je op VILT.be meer te weten over het Innovatiesteunpunt.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via