nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

27.09.2018 “Intensieve landbouw minst slechte optie voor milieu”

Intensieve landbouw zou het milieu per eenheid voeding minder kunnen kosten dan ecologisch-vriendelijke landbouw en daardoor een betere optie zijn voor het milieu. Dat is de voornaamste conclusie van een onderzoek van de Universiteit van Cambridge. "Als de beschikbare grond zo efficiënt mogelijk wordt gebruikt, dan voorkomt dat vooral dat meer natuurgrond voor landbouw omgeploegd hoeft te worden", klinkt het.

“Er is toenemend bewijs dat de beste manier om te voldoen aan de stijgende vraag naar voeding en tegelijk de biodiversiteit te beschermen, is om zo veel mogelijk voeding als duurzaam mogelijk is te halen van de grond waar we al op boeren, zodat meer natuurlijke habitats het onderploegen bespaard blijven”, stellen de onderzoekers. “Als die hogere opbrengsten alleen gebruikt worden om meer te verdienen of de prijzen te verlagen, dan versnellen we de crisis in de natuur echter alleen maar”, waarschuwen ze wel.

De onderzoekers stellen dat ten onrechte vaak wordt verondersteld dat intensieve landbouwmethoden buitensporig veel vervuiling, een tekort aan water en gronderosie veroorzaken. Vaak wordt bij onderzoeken de belasting voor het milieu vergeleken aan de hand van de grondoppervlakte. Daarbij wordt volgens de onderzoekers echter vaak voorbijgegaan aan het feit dat intensieve landbouw minder grond nodig heeft voor dezelfde voedselhoeveelheid, waardoor de impact op het milieu vaak overschat wordt.

“In tegenstelling tot wat velen geloven kan het zo zijn dat meer intensieve landbouw die minder grond gebruikt ook minder vervuilende stoffen produceert, minder erosie veroorzaakt en minder water verbruikt”, aldus professor Andrew Balmford die het onderzoek leidde. “We blijven doorgaan met de kaalslag van de natuur om ruimte te maken voor landbouw. Maar hoge-opbrengstenlandbouw kan zo geregeld worden dat het aan de toenemende vraag naar voeding kan voldoen zonder de natuur verder te vernietigen.”

Balmford en zijn collega’s analyseerden honderden onderzoeken uit vier sectoren: melk- en tarweproductie in Europa, Zuid-Amerikaans vlees en Aziatische paddy-rijst. Veel hoge-opbrengstsystemen zijn volgens de onderzoekers dus minder belastend voor het milieu én, wat cruciaal is, gebruiken veel minder land. Ze stellen evenwel ook dat meer onderzoek nodig is over andere landbouwsystemen. 

Meer informatie: High-yield farming costs the environment less than previously thought and could help spare habitats

Bron: Boerderij / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via