nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

23.09.2016 "Interesse om in landbouwgrond te investeren neemt toe"

In het ledenblad van de sectorfederatie van Vlaamse vastgoedmakelaars (CIB) gaat het over agrarisch vastgoed. Gespecialiseerd makelaar Geert Vanhove (Vanhove Vastgoed & Advies) legt in CIB info uit wie koper en verkoper is. “De grootste groep verkopers zijn nog steeds landbouwers aan het eind van hun loopbaan, zonder opvolger. Toch zien we ook meer vervroegde en gedwongen stopzettingen. Het profiel van de kandidaat-koper wordt in eerste instantie bepaald door het inkomenspotentieel van het bedrijf dat te koop staat.” Landbouwgrond noemt Vanhove “waardevast en zorgeloos vastgoed” waarin een toenemende interesse bestaat vanwege investeerders en particuliere beleggers.

In CIB info, het ledenblad van de Confederatie van Immobiliënberoepen, vertelt vastgoedmakelaar Geert Vanhove over de handel in agrarisch vastgoed. Elke editie zoomt in op een nichemarkt en voor het zomernummer viel de keuze dus op landbouwgrond en boerderijen. Vanhove bemiddelt beroepshalve bij de aan- en verkoop van agrarisch en landelijk vastgoed. Hij legt uit wie de kopers en verkopers zijn, en steekt daarbij niet weg dat veel hoeves een nieuwe bestemming krijgen buiten de landbouw. Voor een boerderij met interessante ligging, voldoende grond erbij en een gunstige vergunningstoestand vindt Vanhove overnemers binnen de landbouwsector.

Over het realiseren van meerwaarde bij verkoop zegt de gespecialiseerde vastgoedmakelaar het volgende: “De laatste jaren zien we een snelle en sterke ontwaarding van varkensstallen. Dit is vooral een gevolg van een zware rendabiliteitscrisis. Net zoals de infrastructuur niet eenvoudig inzetbaar is voor andere functies. Landbouwgronden zijn dan weer een heel ander verhaal. Dat is waardevast en zorgeloos vastgoed. De waardestijging heeft de inflatie steeds overtroffen sinds de naoorlogse periode. Het jaarlijks rendement is beperkt, maar kan op vandaag wel concurreren met de rentemarkt. We zien een toenemende interesse om te investeren in landbouwgrond. Ik verwacht dan ook dat er dit jaar een behoorlijk groot areaal landbouwgrond van eigenaar verandert.”

De vraag naar landbouwgrond is naar verluidt groter dan het aanbod. De prijs is de voorbije decennia dan ook voortdurend gestegen, “met een sterke stijging de voorbije tien jaar”. Investeringen in landbouwgrond werden volgens Vanhove wel wat afgeremd door de huidige pachtwet. “Maar we verwachten een aanpassing van de pachtwet met een aantal voordelen en extra faciliteiten voor de eigenaars. Dat zal investeren in landbouwgrond nog aantrekkelijker maken.”

Lees het volledige interview in CIB info.
Herlees ook de wekelijkse duiding 'Wie gaat met landbouwgrond en hoeves aan de haal?' (2012).

Bron: CIB info

Volg VILT ook via