nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

25.02.2020 Internet of Things baant zich een weg door de landbouw

Innovatie en digitalisering vinden steeds meer ingang in de landbouw. Dat is nodig om te kunnen voldoen aan de toenemende wereldwijde vraag naar voedsel. Maar hoe ziet dat eruit, een ‘Internet of Things’?
Het Internet of Things (IoT) krijgt de laatste jaren veel aandacht. De term verwijst naar een netwerk van verbonden objecten die gegevens verzamelen en delen over de manier waarop ze worden gebruikt en over de omgeving om hen heen. IoT is al langer de talk of the town in de industrie om de processen te verbeteren, en vindt nu ook ingang in de landbouw.
 
Slimme landbouw op basis van IoT laat boeren toe om op een nieuwe manier hun bedrijf te runnen. Zo kunnen ze niet alleen de kwantiteit, maar ook de kwaliteit van hun producten verbeteren. Cijfers tonen aan dat het wereldwijd een groeiende sector is. Terwijl die nog goed was voor 7,1 miljard dollar in 2017, wordt verwacht dat de slimme landbouw tegen 2025 17,9 miljard dollar zal bereiken.
 
Een mooi voorbeeld om landbouwproductie zo efficiënt mogelijk te maken, komt van de hand van een Russisch bedrijf, dat Dairy Production Analytics (DPA) ontwikkelde. Deze tool voorziet melkveehouders van informatie over milieuomstandigheden en andere factoren die van belang zijn voor de melkproductie. Een Russische boerderij, met 4.500 melkkoeien, heeft DPA ondertussen in gebruik genomen. Voor de introductie van DPA was het landbouwbedrijf goed voor 125 ton melk per dag, of 28 liter per koe per dag. Na de invoering van DPA steeg de melkproductie naar 33 liter per koe per dag, een stijging van 18 procent.
 
DPA verzamelt informatie uit externe bronnen, zoals sensoren die ontworpen zijn om de temperatuur, vochtigheid, druk en windsnelheid en –richting te monitoren. Het cloud-gebaseerde platform slaat de gegevens op en analyseert ze om de boeren te helpen bij hun bedrijfsvoering. De boer wordt in realtime op de hoogte gehouden van de veranderingen op zijn bedrijf zodat hij onmiddellijk actie kan ondernemen. Dankzij het nieuwe systeem hebben de landbouwers bijvoorbeeld gemerkt dat de voedselbehoefte van de koeien moet toenemen als de temperatuur op het bedrijf daalt. Met deze informatie in het achterhoofd hebben boeren het juiste dieet kunnen bepalen, wat geleid heeft tot een toename van de melkproductie.
 
Ook in de aardappelteelt kan IoT soelaas brengen om de productie te verhogen. Dat is in ieder geval één van de doelstellingen van het IoF2020-project (Internet of Food and Farm 2020), dat gecofinancierd wordt door de Europese Unie. Via het project wil de EU de Europese landbouwsector verbeteren en precisielandbouw realiseren. Slimme landbouwoplossingen moeten de Europese aardappeltelers helpen om een aantal uitdagingen te overwinnen, zoals de aanpak van gewasziekten en de gevolgen van de klimaatverandering.
 
Zo zouden bijvoorbeeld telemetrische IoT-stations geïnstalleerd kunnen worden op aardappelvelden om weers- en bodemgegevens te verzamelen. Op basis van die data kunnen landbouwers hun activiteiten aanpassen aan de specifieke omstandigheden en kunnen ze zorgen voor een efficiënt gebruik van middelen. Dit kan leiden tot een vermindering van 15 procent van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en 25 procent van het waterverbruik. Volgens de IoF2020-website kunnen de producenten hun kosten met 19 procent doen krimpen.
 
Een belangrijke succesfactor is de betrokkenheid van de landbouwers bij deze slimme landbouwpraktijken. Maar een grote versnippering van de landbouw, samen met de complexiteit van de sector, de economische druk en de betaalbaarheid van nieuwe technologie, heeft ervoor gezorgd dat een transitie naar slimme landbouw trager gaat dan sommigen willen.

Bron: Eigen verslaggeving

Volg VILT ook via