nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

18.03.2019 Interreg-project wil ongebruikte gronden beplanten

Het Interreg-project New-C-Land, een grensoverschrijdend project tussen Wallonië, West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk, moet ongebruikte of marginale gronden in kaart brengen om die dan te beplanten met non-food-gewassen, met als doel om daarmee biomassa te produceren. Tot op heden is er weinig informatie over de beschikbare oppervlakten in de grensregio en de mogelijkheden voor afzet van de gegenereerde biomassa.

Met de groei van de bio-economie stijgt ook de vraag naar plantaardige grondstoffen. Het is dus van belang om die gebieden in kaart te brengen waarop gewassen geplant kunnen worden om te voorzien in die toekomstige behoeften. Uiteindelijk moet dat leiden tot het verlagen van de afhankelijkheid van fossiele grondstoffen.

In eerste instantie gaat het project op zoek naar marginale gronden in de grensregio. Dat kunnen achtergelaten gronden zijn zoals braaklanden, verontreinigde of laagproductieve grond en tijdelijke marginale gronden die nog wachten op een herbestemming. Daarvan wordt dan een inventarisatie gemaakt, en vervolgens worden de sites geïdentificeerd die de beste mogelijkheden bieden voor biomassa-valorisatie (non-food).

Daarna wordt in dialoog gegaan met de beheerders, overheden of ondernemingen via informatiecampagnes met het oog op een beplantingsplan om tot biomassa te komen, rekening houdend met de sociale, milieugebonden en economische context. Alle informatie zal worden gedeeld via verschillende tools, gericht op projectontwikkelaars, wetenschappers op zoek naar dergelijke sites, eigenaars van dergelijke gronden …

Aan het project, dat een budget heeft van een kleine 2 miljoen euro en loopt tot eind 2021, werken aan Vlaamse zijde Universiteit Gent en Inagro mee.

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Beeld: New-C-Land

Volg VILT ook via