nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

25.10.2017 Investeringssteun voor kleinschalige biogasinstallaties

Vanaf 1 januari 2018 verandert het steunmechanisme voor kleinschalige biogasinstallaties. Startende installaties zullen dan geen steun meer ontvangen via groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten, maar via investeringssteun. Die wijziging moet de administratieve lasten voor zowel de aanvrager als voor het Vlaams Energieagentschap (VEA) sterk terugdringen. De voorgestelde investeringssteun ligt evenwel lager dan de steun die via de certificaten over tien jaar zou toegekend worden.

Wie vandaag groenestroom- en warmtekrachtcertificaten wil ontvangen voor een kleinschalige biogasinstallatie moet eerst een aanvraag indienen die vervolgens wordt beoordeeld door het Vlaams Energieagentschap. Nadien is er een regelmatige rapportering vereist door de aanvrager en een regelmatige certificatentoekenning door VEA. “Deze administratieve lasten zijn moeilijk te verantwoorden ten opzichte van de steun”, weet Biogas-E, het platform voor implementatie van anaerobe vergisting in Vlaanderen. Om die reden komen nieuwe installaties die een startdatum hebben vanaf 1 januari 2018 in een nieuw subsidiëringssysteem terecht. Bestaande installaties houden wel hun certificaten.

Die omschakeling naar investeringssteun zou een eenmalige indiening en toekenning van het steunbedrag betekenen. Aanvragen zouden continu ingediend kunnen worden. “Dit brengt steunzekerheid met zich mee voor de aanvrager aangezien hij de steun ontvangt op het moment van de investering”, klinkt het bij Biogas-E. Nadeel van het nieuwe steunmechanisme is dat het steunbedrag lager ligt. “Dat komt onder meer omdat rekening wordt gehouden met een hogere waarde van onmiddellijk toegekende investeringssteun en de steun werd ook verlaagd om ruimte te creëren voor een groei van het aantal aanvragers. Bovendien zullen de aanvragers minder administratieve kosten hebben dan in het huidige systeem waarin regelmatige rapportering vereist was.”

Hoewel de bedragen nog niet helemaal definitief zijn, maakte Biogas-E wel al een eerste rekensom. Zo bedraagt de investeringssteun voor de plaatsing van een kwalitatieve warmtekrachtinstallatie op biogas onder het voorstel zoals het nu voorligt, 4.700 euro/kWe, beperkt tot maximaal 65 procent van de in aanmerking komende kosten voor kleine ondernemingen, 55 procent voor middelgrote ondernemingen en 45 procent voor grote ondernemingen. Dit komt voor een doorsnee pocketvergister van 9,7 kW neer op een investeringssteun van zo’n 47.000 euro. De certificatensteun in het huidige systeem bedraagt gemiddeld 6.672 euro per jaar of 66.720 euro over een periode van tien jaar.

Meer informatie: Biogas-E organiseert op 14 december 2017 een Vlaams Vergistingsforum waarbij informatie gegeven wordt over kleinschalige vergisting. 

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via