nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

22.11.2017 Is omslag naar pulsvisserij ingezet?

In de visserijcommissie van het Europees Parlement heeft een meerderheid gestemd voor de brede invoering van pulsvisserij, een vistechniek die gebruikmaakt van kleine stroomstootjes, minder brandstof verbruikt en de zeebodemstructuur onaangeroerd laat. Bij de Belgische Europarlementsleden valt te horen dat ze geloven dat pulsvisserij de sector wezenlijk duurzamer kan maken, maar dat er anderzijds nog te veel onbekende factoren zijn om de technologie nu al als norm naar voor te schuiven. De voorsprong van de Nederlandse vissers zet kwaad bloed.

De visserijcommissie van het Europees Parlement heeft een eerste horde genomen naar een omslag van de Europese visserijsector. De Europese Commissie is al langer voorstander van pulsvisserij, een efficiënte techniek die tot bijna de helft minder brandstof vergt en de zeebodem niet aantast, in tegenstelling tot de traditionele boomkortechniek die nog steeds door het merendeel van de Belgische reders wordt gebruikt. Ook de visserijcommissie heeft zich nu resoluut uitgesproken voor een brede introductie van de pulsvisserij.

Toch heeft onder meer Europees parlementslid en lid van de landbouwcommissie Tom Vandenkendelaere (CD&V) bedenkingen bij de richting die de visserijcommissie gekozen heeft. “Ik heb mijn vragen bij de goedkeuring”, aldus Vandenkendelaere. “Er is nog onvoldoende onderzoek op het terrein over de milieu-effecten. Daarnaast krijg ik regelmatig van kleinschalige vissers te horen dat hun vangsten erop achteruitgaan.” Vandenkendelaere zelf zegt meer voorstander geweest te zijn van een compromisvoorstel dat het evenwel niet haalde.

“Het ging over een voorlopige, beperkte toelating waarbij maximum 5 procent van de nationale vloot met de pulsvisserijtechniek zou mogen worden uitgerust”, aldus de Europarlementariër. “Maar dan wel op voorwaarde dat wetenschappelijk onderzoek in die tussentijd uitwijst dat de pulsvisserij inderdaad volledig onschadelijk is. Nu neemt men de vlucht vooruit en dat lijkt me onverstandig.” Vandenkendelaere wijst ook nog op een ander aspect: de Nederlanders beschikken al over een grote pulskorvloot die mogelijk de concurrentie met de buurlanden zal verstoren.

“Pulskorvissers kunnen op plaatsen vissen die niet te bereiken zijn voor onze traditionele boomkorvisserij”, vult Europees parlementslid Sander Loones (N-VA) aan. “En we zien daar nu al de gevolgen van. In die gebieden waar vandaag de pulskorvisserij is toegelaten, zoals onze zuidelijke Noordzee, is er een ineenstorting van bepaalde visbestanden. Niet toevallig wordt daar veel gevist door de Nederlandse vloot uitgerust met de pulskor. Nederland verkreeg destijds een “experimentele“ vrijstelling van 5 procent om hun vloot uit te rusten met dit vistuig. Maar dat percentage is nu reeds opgelopen tot meer dan 30 procent. Dit kan men bedenkelijk nog “experimenteel” noemen.”

Nieuwpoorts gemeenteraadslid Matthias Priem (N-VA) vindt dan ook dat de proportionaliteit in het pulskorverhaal zoek is: “Wat de Nederlanders hier doen, is niet eerlijk”, zo klinkt het. “De Nederlandse vloot beschikt momenteel over 84 licenties om met de pulskor te vissen. Zo hebben zij een oneerlijk voordeel tegenover onze Vlaamse vissers. Het is goed dat Europa wil inzetten op meer duurzaamheid en innovatie inzake visserij. Maar dan wel door en voor iedereen, en pas wanneer voor- en nadelen voldoende onderzocht zijn.” Ook Vlaams parlementslid en partijgenoot Sabine Vermeulen heeft problemen met het feit dat de Nederlandse pulsvissersvloot zich dankzij Europees onderzoeksgeld zo sterk kon uitbreiden en daardoor bij een eventuele wijziging van het visserijbeleid straatlengtes voor zou hebben op onder meer de Vlaamse vissers. 

Het voorstel werd gestemd in de visserijcommissie van het Europees Parlement, een volgende stap is een stemming door de plenaire vergadering. Daarna volgen verdere onderhandelingen met de lidstaten en met de Europese Commissie. Pas als de lidstaten tot een akkoord komen, kan de nieuwe wetgeving van kracht worden. 

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via