nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

23.05.2017 Italianen wantrouwen Chinees tomatenconcentraat

Het Italiaanse Europarlementslid Mario Borghezio heeft bij de Europese Commissie de aandacht gevestigd op een rapport van telersorganisatie Coldiretti waaruit blijkt dat de import van tomatenconcentraat uit China met 100 miljoen kilo is toegenomen. Gelet op de enorme hoeveelheid vreest hij dat het in zijn thuisland opnieuw verpakt zal worden en als Italiaans product op de markt zal komen. Indicaties dat de toegenomen import een bedreiging is voor de voedselveiligheid heeft de Europese Commissie niet. EU-commissaris Andriukaitis wijst ook op de lage bereidheid van de consument om te betalen voor herkomstvermeldingen van ingrediënten in verwerkte voedingswaren.

Over de import van Chinees tomatenconcentraat in Italië werd de Europese Commissie ondervraagd door twee Europarlementsleden met de Italiaanse nationaliteit. Nicola Caputo en Mario Borghezio betreuren dat de herkomst van tomaten niet vermeld staat op de producten waarin ze verwerkt zijn. De grote import van tomatenconcentraat uit China maakt hen achterdochtig want ze denken dat het gemengd zal worden met lokaal product of eenvoudigweg opnieuw verpakt zal worden als zijnde Italiaans tomatenconcentraat. Caputo brengt het Chinese concentraat ook in verband met verontreiniging door mycotoxines en niet toegelaten additieven en kleurstoffen.

Gelet op de oneerlijke concurrentie door import van tomatenconcentraat van lage kwaliteit en het daarmee gepaard gaande risico voor de consument hopen beide Europarlementsleden dat de Commissie wat wil ondernemen. Zij stellen zelf voor om het herkomstlabel te verplichten voor alle producten (concentraat, tomatenpuree, sauzen) waarin tomaten verwerkt zitten. EU-commissaris Vytenis Andriukaitis, bevoegd voor gezondheid en voedselveiligheid, reageert terughoudend. Verwijzend naar een onderzoek zegt hij dat consumenten een uitgebreide herkomstvermelding wel zouden waarderen, maar dat ze er niet voor willen betalen. Daarom oordeelde de Europese Commissie dat het goed zou zijn producenten de vrijheid te bieden zelf te bepalen of zij het land van herkomst van de ingrediënten al dan niet vermelden op de verpakking.

Wanneer er door een bedrijf wordt gekozen voor vermelding van de herkomst van ingrediënten is dat bedrijf wel aan regels gebonden en mag dat niet misleidend zijn. Als het land van herkomst van een voedingsproduct niet hetzelfde is als het land waar het basisingrediënt vandaan komt, dan moeten beiden vermeld worden of minstens aangegeven worden dat ze verschillen. Eén en ander moet nog in regelgeving worden vastgelegd en dat is voorzien in de tweede helft van 2017. Volgens Andriukaitis staat het vermelden van het land van herkomst los van de voedselveiligheid. Er is stringente wetgeving waarmee afgedekt wordt dat producten die op de Europese markt komen ook veilig zijn. De Europese Commissie heeft geen indicaties van een verhoogd risico voor de voedselveiligheid als gevolg van de toename van import van tomatenconcentraat uit China.

Bron: AgriHolland / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via