nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

16.04.2018 Japanse haver brengt geelgors terug op Vlaamse akkers

Onze akkervogels hebben het moeilijk. Er worden steeds minder veldleeuweriken, patrijzen en geelgorzen gespot op de Vlaamse akkers. Daar zijn verschillende redenen voor: niet enkel een tekort aan insecten in de zomer door het gebruik van insecticiden, maar ook een tekort aan wintervoedsel – dan gaat het vooral over een gebrek aan zaden – en de afwezigheid van geschikte nestgelegenheid. Om het tekort aan wintervoedsel aan te pakken promoot het onderzoekscentrum Inagro samen met het Regionaal Landschap Westhoek het gebruik van Japanse haver als groenbedekker.

Door het uitzaaien van groenbedekkers na de oogst van het hoofdgewas blijft de bodem bedekt tijdens de winter, waardoor deze beschermd wordt tegen slechte weersomstandigheden en erosie. De groenbedekkers worden ook terug in de akker geploegd om de bodem te verrijken met stikstof. Japanse haver biedt dezelfde voordelen als andere courante groenbedekkers, maar heeft als grote troef dat het nog voor de winter zaad voortbrengt. Akkervogels kunnen dus de hele winter lang genieten van de zaden van de plant.

Ook voor de boeren zelf biedt het zaaien van Japanse haver voordelen. Door het zaaien van een groenbedekker zijn ze in regel met de Europese vergroeningseisen. Goed voor de geelgors en mooi meegenomen voor de landbouwer. Meer weten? Bekijk dan zeker deze videoreportage van PlattelandsTV.

Bron: PlattelandsTV

Volg VILT ook via