nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

16.02.2020 Jonge landbouwers verklaren minister Crevits de liefde

Vlaams landbouwminister Hilde Crevits (CD&V) en een aantal jonge landbouwers hebben elkaar de liefde verklaard tijdens Valentijn. Groene Kring, de beweging van jonge landbouwers, had de minister afgelopen vrijdag uitgenodigd voor een bedrijfsbezoek en met een zelfgeschreven liefdesbrief vroeg de organisatie het engagement van de minister om een aantal prangende problemen voor jonge landbouwers aan te pakken. De minister antwoordde gepast met een eigen liefdesgedicht.

“Liefde is een werkwoord, dat betekent dat er aan beide zijden gewerkt moet worden om die liefde staande te houden. Op deze Valentijnsdag wilden we minister Crevits duidelijk maken dat wij bereid zijn om de problemen die jonge landbouwers ervaren aan te pakken, maar we hebben haar nodig om dat te doen”, zo legde Sam Magnus, ondervoorzitter van Groene Kring, de bedoeling van de Valentijnsactie op het landbouwbedrijf van Frederik Callewaert en zijn vrouw Lize in Langemark-Poelkapelle uit.

Tijdens een rondleiding kreeg de landbouwminister een beter zicht op de uitdagingen waar heel wat jonge landbouwers vandaag mee worstelen. Frederik Callewaert focust zich op zijn bedrijf op de teelt van industriegroenten en op de kweek van braadkippen. Die keuze is vooral ingegeven door de beperkte hoeveelheid eigen grond die hij ter beschikking heeft. Toegang tot grond is dan ook één van de grootste problemen die jonge landbouwers vandaag ervaren. Grond huurt Callewaert onder de vorm van seizoenspacht bij collega-landbouwers en gepensioneerde boeren, een gangbare praktijk bij de teelt van vollegrondsgroenten.

Maar deze praktijk is de jonge landbouwers een doorn in het oog. “Vandaag gaan er veel subsidies naar wat wij sofaboeren of pensioenboeren noemen. Zij verhuren hun grond aan de hoogste bieder en nemen zelf geen risico, maar strijken wel de subsidies op. Wij zijn vragende partij om de inkomenssteun voortaan enkel nog naar actieve landbouwers te laten gaan. Dat zijn de mensen die ondernemen en het risico dragen", legt Sam Magnus uit.

Het werd de minister ook duidelijk dat het investeringsritme van jonge landbouwers hoog ligt. Zo kocht Frederik Callewaert twee jaar geleden nog een nieuwe rooier voor prei. “De machine werkt perfect, maar we moeten concluderen dat de teelt onvoldoende rendabel is om er elke winter meer dan vier maanden tijd in te steken. Dus hebben we beslist om met de teelt van prei te stoppen en onze machine opnieuw te koop te zetten. Ondernemen is ook tijdig beslissingen durven nemen”, legt hij uit.

Daarna gaat het richting de – lege – pluimveestal. “Volgende week komen hier opnieuw 85.000 kuikens toe, die worden verspreid over onze twee stallen. We trachten de tijd tussen twee rondes zo kort mogelijk te houden om de warmte zoveel mogelijk in de stal te houden”, vertelt Callewaert. Hij wees de minister er ook op dat vloerverwarming zorgt voor een ideale temperatuur voor de kuikens. Om het energieverbruik zo laag mogelijk te houden, wordt er gewerkt met een warmtewisselaar waarbij de verse lucht die in de stal stroomt, verwarmd wordt door de warme lucht die uit de stal afgevoerd wordt.

Hilde Crevits stond er vol bewondering naar te kijken. “Wat mij opvalt, telkens ik met jonge boeren in contact kom, is hoe innovatief zij werken. De manier waarop ze mee zijn en waarop ze zich maatschappelijke vragen aantrekken, dat heeft mij de afgelopen maanden echt verbaasd”, zei ze. “Het economische en innovatieve aspect van landbouw hebben we de laatste jaren echt wel uit het oog verloren, terwijl het ondernemerschap in de sector enorm is.”

Daarna was het tijd om een liefdesbrief te richten aan de minister. “Liefste Hilde”, sprak één van de jonge landbouwers haar toe. “Telkens als ik jou zie, gaat mijn hartje sneller slaan. Laat mijn liefde voor jou zeker niet over gaan. Voor verderzetting van de sofa-steun ben ik niet. Geef mij GLB op actief landbouwgebied… Weet dat ik veel van je hou. Hopelijk blijf je mij eeuwig trouw. Veel liefs, de jonge landbouwer”.

Verbaasd stelden de landbouwers vast dat ook Crevits in de pen was gekropen voor een liefdesgedicht. “Liefste jonge actieve landbouwers, hoeders van groenten, fruit of herkauwers. Vooreerst bedankt voor jullie brief. Hij was oprecht, begaan en lief. Hij deed mijn hartje sneller slaan, want ik ben echt met u begaan… Ik sta dan ook heel graag garant voor een eerlijk inkomen, voldoende grond en een flinke dosis boerenverstand!”

Na de uitwisseling van de nodige bloemen en kussen, zei de minister ook nog oprecht gecharmeerd te zijn door de uitnodiging van de jonge landbouwers. “Minder dan tien procent van de huidige landbouwers boven de 50 jaar heeft vandaag een opvolger. Wij moeten jullie steunen. Het kan echt niet dat wij totaal afhankelijk worden van het buitenland voor onze voeding”, klonk het. Crevits prees ook de Vlaamse land- en tuinbouwproducten die wereldwijd gekend zijn voor hun hoge kwaliteit.

Volgens haar is het wel afwachten hoe het Europese beleid, dat binnenkort wordt afgeklopt, aan Vlaanderen zal toelaten om specifieke focus te leggen op de actieve boer en op de jonge boer. “Maar ik beloof dat jullie op mijn steun kunnen rekenen. Dat heeft niets te maken met partij of kleuren. Het gaat om iets dat we in Vlaanderen absoluut nodig hebben: een sterke land- en tuinbouwsector die gericht is op de wereld en waar jonge mensen echt goesting hebben om het beroep uit te oefenen. Dat is mijn engagement naar jullie”, sprak de minister de aanwezigen tot slot nog toe.

En daarna zonderde een delegatie van jonge boeren zich af voor een diepgaand gesprek met de landbouwminister. Onderwerpen die daarbij aan bod kwamen, waren naast toegang tot grond en subsidies voor de actieve boer, de hervorming van de naschoolse vorming, VLIF-steun, bedrijfsoverdrachten, de vergunningenproblematiek waar veel landbouwers mee geconfronteerd worden en het imago van de sector. “Dat laatste aspect mogen we niet onderschatten. De impact van de zware kritiek die landbouw de laatste jaren – vaak onterecht – krijgt, is groot. Mentaal is dat heel zwaar en het zorgt er ook voor dat jonge mensen worden afgeschrikt om een landbouwbedrijf over te nemen”, verduidelijkt ondervoorzitter Magnus.

Meer foto's te bekijken op de Facebook-pagina van VILT

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via