nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

Arbeidsbesparing door 1-daags voederen van kalveren mogelijk?
23.02.2015  Jongveeopfok

Een kwaliteitsvolle jongveeopfok vraagt veel arbeid. Denk maar aan het voederen van de kalveren. Sommige bedrijven investeren hiervoor in een kalverdrinkautomaat. Andere bedrijven zetten die stap niet omdat de investeringskost hoog ligt en deze pas rendeert bij voldoende dieren. Proefboerderij Hooibeekhoeve bekijkt andere manieren om arbeid te verlichten. Zo onderzoeken ze of de overschakeling van tweedaags naar ééndaags voederen van kalveren een alternatief kan zijn. Tenminste als de gezondheid en groei van de kalveren niet achterblijft. Want een goede ontwikkeling van het kalf is noodzakelijk om op een later tijdstip kwaliteitsvolle vaarzen te hebben die goed drachtig geraken, tijdig kalven en vlot melk produceren.

Om dit na te gaan werd een praktijkproef opgestart op de Hooibeekhoeve. In totaal werden 47 vaarskalven opgesplitst in twee groepen: de controle- en de proefgroep. In de controlegroep werden de kalveren standaard tweemaal gevoerd: ’s morgens en ’s avonds. In de proefgroep kregen de kalveren vanaf de derde levensweek eenmaal per dag melk met een hogere concentratie. De kalveren van beide groepen werden gespeend op de leeftijd van negen weken. Ze werden gevolgd van bij de geboorte tot na de eerste lactatie.

Groei loopt quasi gelijk
Alle kalveren werden gewogen bij de geboorte. Het gemiddelde gewicht was vergelijkbaar voor beide groepen. In de daaropvolgende periode zien we dat de groeicurve voor beide groepen lichtjes anders loopt. Dit resulteert in een verschil van 2,3 kg op moment van spenen in het voordeel van de groep die twee keer per dag melk kreeg. Ook de verdere ontwikkeling tot kalfvaars loopt quasi gelijk. Op een drietal weken voor de verwachte afkalfdatum halen de kalfvaarzen uit beide groepen opnieuw een vergelijkbaar gewicht.

grafiek.jpg

Beide groepen even gezond
Gedurende deze praktijkproef hield Hooibeekhoeve een gezondheidslogboek bij. Hierin werden alle behandelingen bij de kalveren en het medicijnenverbruik genoteerd. Uit de analyse van het logboek blijkt dat er geen verschil is in het voorkomen van gezondheidsproblemen tussen beide groepen. De dieren die slechts eenmaal per dag melk kregen, waren niet vatbaarder voor ziektes dan de dieren die gewoon tweemaal per dag melk kregen.

melkrobot_Hooibeekhoeve.geVILT.jpg

Weinig verschil bij eerste lactatie
In beide groepen hebben telkens 22 dieren een eerste lactatie afgewerkt. De gemiddelde 305-dagen productie voor de proefgroep (ééndaagsvoeren) is 9.231 kg melk. Voor de controlegroep (tweedaags voeren) bedroeg die 9.209 kg. Ook in de productieresultaten van de eerste lactatie is er dus weinig verschil tussen beide groepen.

tabel.jpg

Conclusie
Els Stevens (onderzoekster Melkvee): ‘Uit deze praktijkproef op de Hooibeekhoeve is gebleken dat het ééndaags voederen van kalveren een arbeidsbesparing kan opleveren in de kalveropfok. En dit zonder dat we moeten inboeten op de groei, gezondheid en ontwikkeling van de kalveren. Een nauwgezette opvolging van een goed voerschema is hierbij van uitermate belang! In deze praktijkproef werd gekozen om pas vanaf de derde levensweek over te schakelen naar het ééndaags voederen. Nadeel is dat er andere melk aangemaakt moet worden voor kalveren in de eerste en tweede levensweek dan voor kalveren vanaf de derde levensweek. Tegelijk is bewezen dat ééndaags voederen een arbeidsbesparing kan realiseren en een eventuele investering in bijvoorbeeld een kalverdrinkautomaat nog even uitgesteld kan worden.”

Meer info: Hooibeekhoeve

Bron: |

In samenwerking met: Hooibeekhoeve

Volg VILT ook via