nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

19.10.2018 Juni 2020 moet dakserre Agrotopia gebruiksklaar zijn

Dat landbouw en industrie geen concurrenten hoeven te zijn op het vlak van ruimtegebruik bewijzen Inagro en REO Veiling in een innovatief project. De partners slaan de handen in elkaar voor de bouw van een onderzoeksserre voor glasgroenten op het dak van de kistenloods van de REO Veiling in Roeselare. Op 17 oktober vond de installatievergadering van Agrotopia plaats. Daar werden de bouwplannen gesmeed. Kort voor het jaareinde wordt begonnen met de bouw en tegen de zomer van 2020 moeten de werken klaar zijn.

Via een ontwerpwedstrijd kwam de architecturale insteek tot stand van de dakserre op de kistenloods van REO Veiling. Het gebouw van 9.500 m² zal hoogtechnologische onderzoeksfaciliteiten voor vrucht- en bladgroenten huisvesten ten dienste van tuinders. Ook komt er een educatieve route voor een breder publiek. “De lichte kasconstructie die rust op de betonnen fundering van de kistenloods zal de architectuur van Agrotopia sterk bepalen. Zo wordt de dakserre een groen oriëntatiepunt langs de ring rond Roeselare”, vertelt Jago van Bergen van VBK Architecten.

Door de specifieke locatie op het dak van een loods en de integratie van talloze innovatieve technieken is het dossier bouwtechnisch complex. Bij de keuze van de aannemer (Persyn) werden dan ook heel wat aspecten in rekening gebracht. “De nodige kennis en ervaring zijn uiteraard onontbeerlijk om een dergelijk complex tot een goed einde te brengen”, licht Bart Naeyaert, West-Vlaams landbouwgedeputeerde en voorzitter van Inagro toe. De technische waarde van de offerte werd beoordeeld op basis van de klimaatsturing, het energiebeheer, de verlichting en de installaties voor hydrocultuur. Ook het plan van aanpak werd grondig bestudeerd. Tijdens de bouw gaan de activiteiten in de bestaande kistenloods van de veiling immers ononderbroken verder.

Op 17 oktober vond de installatievergadering van Agrotopia plaats. Daaruit blijkt dat de bouw zal starten in december met grond- en rioleringswerken. Vanaf mei 2019 start de opbouw van de serre op het dak zelf. 545 kalenderdagen later, in juni 2020, moet de dakserre gebruiksklaar zijn. Van de realisatie zal een draaiboek opgesteld worden met do’s en don’ts. Dat is bruikbaar bij de realisatie van toekomstige stadstuinbouwprojecten met meervoudig ruimtegebruik. De dakserre moet unieke kansen bieden voor onderzoek en innovatie in de glastuinbouw. Op zijn bestaande site in Beitem blijft Inagro inzetten op glasteelten in vollegrond. In de nabije toekomst zal het onderzoek naar teelten in hydrocultuur verhuizen naar Agrotopia.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Inagro

Volg VILT ook via