nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

12.04.2018 Juridisch getouwtrek rond biogas in Ternat duurt voort

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege moet een nieuwe beslissing nemen over de biogasinstallatie in Ternat. Schauvliege had het beroep van de omwonenden tegen de milieuvergunning deels gegrond verklaard en bijzondere voorwaarden toegevoegd, maar dat besluit is vernietigd door de Raad van State. Volgens de Raad van State is er onvoldoende duidelijkheid over de herkomst van de inputstromen voor de installatie, wat niet conform is met de toegekende vergunning.

Het juridisch getouwtrek rond de biogasinstallatie in Ternat sleept al meer dan tien jaar aan. Landbouwer Rudy Bayens besliste in 2006 om een biogasinstallatie te bouwen, maar al snel kwamen er bezwaren van een buurtcomité. In 2009 kreeg hij een eerste keer een milieuvergunning voor de plaatsing van een biogasinstallatie voor de productie van elektriciteit met een verwerkingscapaciteit van 12.000 ton per jaar. Naast mest zou ook 1.000 ton eigen energiegewassen in de installatie verwerkt worden.

In 2014 diende Bayens een nieuwe milieuvergunningsaanvraag in waarbij de installatie compacter zou worden en het aantal transportbewegingen zou afnemen. Bij besluit van 18 december verleende de Vlaams-Brabantse deputatie opnieuw de gevraagde vergunning. Uiteindelijk zou de installatie pas eind 2015 operationeel worden. Medio 2017 werd ze alweer stilgelegd omdat het bedrijf Clean Energy Invest, dat de installatie zou runnen, in faling ging.

Omwonenden hebben zich van bij het begin gekant tegen de installatie omwille van de vrees voor overlast, zoals lawaai en stank. De Raad van State komt hen in het nieuwe beroep dat zij hadden ingesteld tegemoet door te bevestigen dat “er onvoldoende duidelijkheid bestaat over de herkomst van de inputstromen voor de installatie”, hetgeen niet conform is met de toegekende vergunning. Ook de afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling van het Departement Landbouw en Visserij had eind 2014 om dezelfde reden al een ongunstig advies uitgebracht.

In een reactie spreekt Rudy Bayens van “drogredenen”. Hij wijst erop dat er zich momenteel al kandidaat-overnemers hebben aangediend voor het failliete bedrijf. 

Bron: Belga/eigen verslaggeving

Volg VILT ook via