nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

01.10.2018 Juridisch obstakel voor bouw dakserre is van de baan

Nog voor het jaareinde start de bouw van een dakserre op een loods van de REO Veiling in Roeselare. Het prestigieuze project had vertraging opgelopen nadat een aannemer die zich benadeeld voelde dit voorjaar verzet aantekende tegen de gunningsbeslissing. De gerechtelijke procedure werd ingetrokken, melden de provincie West-Vlaanderen en Inagro verheugd. Nu de laatste hinderpaal van de baan is, komen bouw- en ontwerpteam eerstdaags samen.

De aannemer die de gunningsbeslissing voor het bouwproject ‘Agrotopia’ juridisch aanvocht, heeft alle procedures weer ingetrokken. De bouwwerken liepen zeven maanden vertraging op, maar bij de provincie West-Vlaanderen en Inagro overheerst het positieve sentiment dat een voor de tuinbouw belangrijk project kan doorgaan. Groenteteelt is een economisch belangrijke sector in de kustprovincie.

Agrotopia is een project van Inagro en REO Veiling om innovatieve technologieën in de tuinbouw uit te testen. De dakserre op de kistenloods van de veiling moet een motor zijn voor duurzame innovatie in de groentesector. De locatie is bovendien een sterke troef in de communicatie over de hedendaagse tuinbouw als een betrouwbare producent van lekker, vers, hoogkwalitatief, veilig en duurzaam voedsel. “Dit ambitieuze project is dan ook veel meer dan louter een nieuwe serre voor het provinciale onderzoekscentrum Inagro”, aldus gedeputeerde van Landbouw Bart Naeyaert.

Tuinders, universiteiten, REO Veiling, diverse innovatieve bedrijven, Milieuzorg Roeselare en Menen (MIROM) en stad Roeselare werkten mee aan de technische invulling en de visuele en publieke inrichting. “We betrokken ook het team van aannemers en architecten en de diensten van de Vlaamse Bouwmeester”, klinkt het. Diverse overheden financieren het project. Naast het provinciebestuur en Inagro investeren ook Veiling REO, Vlaanderen en Europa via diverse projecten in de bouw van de onderzoeks- en demonstratieserre.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: META architectuur - Van Bergen Kolpa architecten

Volg VILT ook via