nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

03.12.2018 Kadavers van wilde dieren meld je bij vogelopvangcentra

In Sint-Niklaas vond recent een overleg plaats tussen Vogelbescherming Vlaanderen, de Vlaamse natuuradministratie (ANB) en vijf opvangcentra voor vogels en wilde dieren. Naar aanleiding van de problemen met Afrikaanse varkenspest dit jaar en vogelgriep vorig jaar dachten ze samen na over ziekten bij wilde dieren en hoe ermee omgaan. In januari van dit jaar sloot Vogelbescherming Vlaanderen als koepelorganisatie van de opvangcentra een contract met ANB om structureel bij te dragen aan de monitoring van dierziektes.

Sinds het samenwerkingscontract met het Agentschap voor Natuur en Bos is er in iedere Vlaamse provincie een opvangcentrum voor vogels en wilde dieren dat instaat voor de passieve bewaking van ziekten bij in het wild levende dieren. Deze dieren kunnen immers ziektekiemen zoals virussen, bacteriën, schimmels en parasieten met zich meedragen. Sommige ziekten kunnen bedreigend of schadelijk zijn voor een populatie, een soort of een ecosysteem, voor huis- en landbouwdieren of zelfs voor de mens.

Een voorbeeld van een risico voor de volksgezondheid is de overdracht van vogelgriep van in het wild levende vogels op andere diersoorten of op de mens. Ook de ziekte van Lyme (overgebracht door teken) behoort tot die categorie. Ziekten bij in het wild levende dieren kunnen eveneens een risico vormen voor de gezondheid van landbouwdieren en voor het inkomen van boeren die vee houden. Een erg actueel voorbeeld daarvan zijn de everzwijnen in de provincie Luxemburg die drager zijn van Afrikaanse varkenspest. Gedomesticeerde varkens hebben zij niet besmet, maar hun aanwezigheid bracht de varkens- en biggenprijs in ons land wel een zware klap toe.

Het Agentschap voor Natuur en Bos volgt de verspreiding van een aantal ziekten op via monitoringsprogramma’s en werkt draaiboeken uit om – indien dat nodig zou zijn – accuraat en snel alle maatregelen te kunnen nemen om infecties bij in het wild levende dieren te voorkomen, te reduceren en/of uit te roeien. Het wildedierenziektebeleid van de Vlaamse natuuradministratie is gebaseerd op drie pijlers: preventie, monitoring en bestrijding.

De aangeraden preventieve maatregelen voor de belangrijkste ziekten die kunnen voorkomen bij wilde dieren zijn terug te vinden op de website van het agentschap. ANB houdt zelf de aanwezigheid van ziekten in de gaten bij dieren zoals everzwijn, vos, vogels en amfibieën. Daarnaast voert het ook passieve monitoring van ziekten uit bij verdachte kadavers en verdachte ziektegevallen. Ook daar is het de bedoeling om de aanwezigheid van ziekten in wildpopulaties vroegtijdig op te sporen. Onder bestrijding vallen alle maatregelen die genomen kunnen worden om infecties bij in het wild levende dieren te reduceren en/of uit te roeien.

Sinds begin dit jaar draagt Vogelbescherming Vlaanderen via vijf opvangcentra voor vogels en wilde dieren bij aan het vroegtijdig opsporen van ziekten in wildpopulaties. De organisatie legt uit hoe dat in zijn werk gaat: “Elkeen die in de natuur een dood wild dier aantreft, kan dit telefonisch melden bij het voor die provincie aangeduide opvangcentrum (zie onderaan). Deze meldingen kunnen eveneens gebeuren in het weekend en zelfs op feestdagen. Medewerkers gaan op het terrein na of de sterfte al dan niet verdacht is en verder onderzocht dient te worden. Zo ja, dan wordt het kadaver overgemaakt aan ANB voor autopsie, staalname en verder onderzoek.” De contactgegevens van de opvangcentra vind je hier.

Deze passieve bewaking is naar verluidt zeer belangrijk voor bijvoorbeeld de monitoring van vogelgriep in Vlaanderen, maar ook voor de bewaking van Afrikaanse varkenspest. Omwille de actuele dreiging van Afrikaanse varkenspest vragen het Agentschap voor Natuur en Bos en Vogelbescherming Vlaanderen dat elkeen die in een natuurgebied komt en een kadaver van een everzwijn aantreft daar melding van maakt. Je doet er goed aan om het kadaver niet aan te raken. Meer informatie over de varkenspestdreiging vind je op de website van ANB.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Petra De Baerdemaeker

Volg VILT ook via