nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

27.03.2018 Kalverfraude helemaal niet zo groot in Nederland

De fraude met rundveeregistratie op melkveebedrijven in Nederland is veel minder groot dan Nederlands landbouwminister Carola Schouten eerst liet uitschijnen. In januari luidde het dat 7.700 melkveehouders onverklaarbaar hoge aantallen meerlingen registreerden. Dat zou op het ontduiken van de fosfaatbeperkingen kunnen wijzen. De blokkade van ruim 2.100 bedrijven die daarop volgde, kreeg kritiek vanuit de sector en vormde de aanleiding voor een politiek debat. Van opzet of financieel gewin bij fouten in de registratie van de veestapel blijkt vaak helemaal geen sprake. De minister slaat mea culpa omdat ze meteen het woord fraude in de mond nam.

In januari van dit jaar zette Nederlands landbouwminister Carola Schouten de melkveehouderij in haar land te kijk met de mededeling dat er op circa 7.700 bedrijven mogelijk fraude is gepleegd. De overheid struikelde over het ongewoon grote aantal twee- en meerlingen dat de afgelopen jaren is geboren op melkveebedrijven. Door een kalf te registreren als een nakomeling van een andere koe dan de moeder zijn er op het bedrijf meer vaarzen en, op papier althans, minder volwaardige melkkoeien. In het licht van de fosfaatbeperking zou dat fraudeurs toelaten om meer koeien te houden, of minder fosfaatrechten te kopen.

Minister Schouten veroordeelde de fraude in de meest strenge bewoordingen. De indruk was gewekt dat wel de helft van alle Nederlandse melkveehouders zich bezondigde aan fraude, tot ongeloof van velen. In de weken die daarop volgden, bleef de precieze omvang van de fraude onduidelijk. Het aantal geblokkeerde bedrijven daalde snel omdat controles uitwezen dat van opzet meestal geen sprake was. De minister bekende in het parlement dat ze het woord ‘fraude’ beter niet gebruikt had. De impact van de eerste berichtgeving over de affaire heeft ze onderschat. Over het juiste aantal fraudegevallen kan ze nog geen cijfers vrijgeven. Vakblad Boerderij schrijft dat het er wellicht 400 of minder zijn.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Rita Van Beirendonk

In samenwerking met: Boerderij

Volg VILT ook via