nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

22.11.2017 Kan biologische landbouw de wereld voeden?

BioForum pakte donderdag uit met een nieuwe studie uit Nature Communications. Het onderzoek van Adrian Müller antwoordt op de vraag of 100 procent biologische landbouw de wereld kan voeden. Het is mogelijk om volledig biologisch te telen op voorwaarde dat we onze vleesconsumptie en de voedselverspilling drastisch verminderen. Dieter De Cleene, wetenschapsjournalist bij EOS, gaat hier in De Standaard tegenin: “het antwoord op de verkeerde vraag.”

BioForum haalt het klassieke dilemma over biolandbouw op: “De milieu-impact van biologische landbouw is per hectare lager dan bij gangbare landbouw. Critici wijzen echter regelmatig op het feit dat dit voordeel teniet wordt gedaan omdat de opbrengsten van bio lager zijn. Daardoor zouden meer gronden moeten worden ingezet voor voedselproductie.” Adrian Müller van FiBL Zwitserland deed een studie naar de haalbaarheid van voedselsystemen en hij erkent dat probleem “Volledig overschakelen naar biologische landbouw gebruikt inderdaad 40 procent meer land dan conventionele landbouw. De critici hebben dus gelijk, àls we uitgaan dat voorspellingen van de FAO over vleesconsumptie en voedselverspilling correct zijn.”

Maar Adrian Müller verwacht niet enkel veranderingen in de voedselproductie, ook aan de zijde van consumptie moet nog veel bewegen. “Als we onze voedselverspilling halveren en stoppen om akkers te gebruiken voor veevoeder, dan hebben we geen extra land nodig om al ons eten biologisch te produceren”, concluderen Müller en BioForum.

Momenteel wordt naar schatting 30 tot 40 procent van al ons eten verspild, en gebruiken we 33 procent van ons akkerland voor veevoeder. Om meer efficiënt om te gaan met ons voedsel moet het systeem een extreme ommezwaai maken. In dat scenario zou voedselverspilling met de helft moeten verminderen. Enkel vlees en zuivel van dieren uit extensieve kweek zoals begrazing, komt nog op ons bord. Om genoeg eiwitten binnen te hebben, eten we peulvruchten in plaats van dierlijke producten. “Voldoende stikstof vinden voor onze teelten zal een knelpunt blijven”, schrijft Müller in zijn rapport, “maar ook een gemengd scenario met slechts de helft biologische landbouw is mogelijk.”

“De verkeerde vraag”, volgens wetenschapsjournalist Dieter De Cleene, “die impliceert dat zoveel mogelijk biologische landbouw iets is dat we moeten nastreven. Een interessantere vraag is: hoe voeden we de wereld op een zo duurzaam mogelijke manier?” Hij twijfelt eraan of bio wel de betere keuze is. De biodiversiteit is er meer bij gebaat om landbouw en natuur zoveel mogelijk te scheiden. De akkers en weilanden van biolandbouw bevatten inderdaad meer soorten, maar kunnen niet tippen aan de soortenrijkdom van een echt natuurgebied. Het is niet per se duurzamer om synthetische pesticiden, kunstmeststoffen en ggo’s volledig uit te sluiten, want ook biopesticiden, dierlijke mest en klassieke gewassen hebben zwakke punten.

“Geen zinnig mens zal betwisten dat minder verspillen en meer plantaardig eten nuttige maatregelen zijn”, zegt Dieter De Cleene, maar hij twijfelt eraan of het ook haalbaar is om tegen 2050 de helft minder voedsel te verspillen en alle intensieve veeteelt te schrappen. Zelfs in het ideale scenario is biolandbouw volgens hem niet beter. “Als we er zouden in slagen onze vleesverslaving en verspilzucht te temperen, waarom dan niet de vrijgekomen grond teruggeven aan de natuur in plaats van aan de biolandbouw?”

De Cleene ziet wel nog ruimte voor de biolandbouw. “Het kan op sommige plaatsen een goede keuze zijn en een voorbeeld voor de gangbare landbouw. Methodes uit de biolandbouw kunnen de klassieke landbouw verduurzamen, zonder dat we die volledig in het rigide biokeurslijf moeten wringen. We moeten streven naar een systeem dat het beste van beide werelden combineert.” 

Bron: De Standaard / BioForum

Volg VILT ook via