nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

16.01.2017 Kan bioraffinage organische nevenstromen valoriseren?

De komende drie jaar gaan negen Europese partners in ons land de krachten bundelen om bioraffinageprocessen te ontwikkelen voor de directe of indirecte omzetting van diverse organische nevenstromen in vermarktbare producten zoals eiwitten, vetten of chitines door insecten. Het project wordt gecoördineerd door onderzoeksorganisatie VITO, luistert naar de naam InDIRECT en heeft een waarde van 2,1 miljoen euro. 

In de circulaire economie bestaat afval niet, maar is het een grondstof voor een nieuwe toepassing. Met die achterliggend gedachte gaan negen partners uit vier Europese landen op zoek naar manieren om diverse organische nevenstromen efficiënt om te zetten in vermarktbare producten zoals eiwitten, vetten of chitines. Insecten zullen daarbij een hoofdrol spelen. Maken deel uit van het InDIRECT-consortium: onderzoeksorganisaties VITO en de Universiteit van Parma, en industriële partners Nutrition Sciences, Millibeter, Improve, Chemstream en Proti-Farm. Daarnaast nemen ook het Innovatiesteunpunt en projectmanagementbureau Temperio deel. VITO coördineert het project.

InDIRECT gaat onderzoeken in hoeverre bioraffinage een middel kan zijn om – direct of indirect – afval te recycleren en te hergebruiken. Tegelijkertijd wil het project nieuwe waardeketens ontwikkelen die toelaten om nevenstromen uit de landbouw en andere sectoren om te zetten in vermarktbare producten. De gebruikte grondstoffen moeten enerzijds goedkoop zijn en anderzijds mogen ze niet concurreren met voedselvoorziening, zo luiden de criteria.

Het project wil een oplossing bieden voor de heterogeniteit van de beoogde organische nevenstromen, en seizoensfluctuaties vermijden. Daarom zal men een 3-staps concept voor bioraffinage onderzoeken, waarbij heterogene stromen omgezet worden in homogene biomassa. De grote nieuwigheid hierbij is het gebruik van insecten om dit proces mogelijk te maken.

“Insecten zijn in staat om met een dieet van variabele voeding een homogene biomassa te creëren”, zo klinkt het. “Nadien worden de insecten zelf als biomassa gefractioneerd in een lipide-, eiwit- en chitinefractie. De fracties hebben allemaal potentieel om omgezet te worden in vermarktbare eindproducten. De voordelen van deze indirecte aanpak zal vergeleken worden met rechtstreekste bioraffinage, zonder deze tussenstap.”

“Om innovatie te realiseren is er nood aan kritische massa, investeerders, steun van beleidsmakers en marktvraag”, aldus VITO. “InDIRECT beschouwt de hele waardeketen en wenst bij te dragen aan het verlagen van investeringsrisico’s voor de betrokken industriële partners, met inbegrip van insectenkwekerijen - de eerste stap in de waardeketen - alsook de bioraffinagesector in het algemeen. InDIRECT voorziet activiteiten van labo- tot pilootschaal, zodat het mogelijk wordt om voldoende materiaal te produceren voor testen en om de time-to-market van de nieuwe waardeketen te verkorten.” 

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: VITO

Volg VILT ook via