nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

02.08.2018 Ketenoverleg antwoordt op open brief

Vorige week stuurden Wervel, Boerenforum, Testaankoop en Velt een open brief naar het Ketenoverleg. De organisaties wilden aandacht vragen voor faire landbouwprijzen en dienen een verzoek in om vertegenwoordigers van verbruikers en van ngo's op te willen nemen in het structureel overleg binnen de agrovoedingsketen. In hun antwoord benadrukken de vertegenwoordigers van het Ketenoverleg dat het instrument zich niet inlaat met concurrentiële en commerciële strategieën.

De open brief die Wervel, Boerenforum, Testaankoop en Velt richtten aan het Ketenoverleg is ondertussen beantwoord. “Het Ketenoverleg voorziet in zelfregulering rond eerlijke handelspraktijken door een kader neer te zetten voor transparante, eerlijke en evenwichtige relaties doorheen de agrovoedingsketen en hierop toe te zien”, antwoordt Chris Moris, ondervoorzitter van het Belgisch Ketenoverleg, op de vraag omtrent oneerlijke handelspraktijken.

Een andere kwestie die aangehaald werd in de open brief was de afwezigheid van sociaal-economisch overleg over prijsniveaus. Het Ketenoverleg benadrukt dat het zich uitdrukkelijk beperkt - rekening houdend met de in de open brief goed omschreven wettelijke context en krijtlijnen - tot een pre-competitieve agenda. “Wij buigen ons niet over concurrentiële en commerciële strategieën zoals afspraken over prijzen, hoeveelheden, collectieve fondsen of toeslagen.”

Ook Xavier Gellynck, professor agro-marketing aan de UGent is van mening dat een verstoorde marktwerking niet op dergelijke manier aangepakt kan worden. “Pleiten voor faire prijzen is de facto unfair”, reageert hij op Twitter. Volgens hem zijn faire prijzen een illusie.

“Het Ketenoverleg kiest weliswaar steeds resoluut voor dialoog”, schrijft Chris Moris. “Die dialoog willen we ook met u en de ondertekenende organisaties Wervel, Boerenforum, Velt en Testaankoop aangaan.” De organisaties worden daarop uitgenodigd voor een gesprek waarin het Ketenoverleg meer toelichting wil geven bij hun werking, de gedragscode en de agenda rond de lange termijn structurele maatregelen die het zij hebben uitgewerkt.

Het volledige antwoord kan u hier lezen.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via