nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

12.10.2017 Ketenoverleg heeft nieuwe onafhankelijke voorzitter

In de schoot van het Ketenoverleg proberen alle schakels uit het brede agrovoedingscomplex met elkaar in dialoog te gaan om via zelfregulering naar zo evenwichtig mogelijke ketenverhoudingen te streven. Met de benoeming van Georges Hanot als nieuwe externe voorzitter moet die aanpak nog versterkt en verfijnd worden. Van hem wordt verwacht dat hij de opvolging van de gedragscode in goede banen leidt. 

Het Ketenoverleg is een zelfregulerend initiatief dat via dialoog zorgt voor meer begrip tussen de ketenpartners en een betere bescherming van de vele kleinere voedingsbedrijven. Op die manier omschrijft FEVIA, de federatie van de voedingsindustrie, het initiatief dat enkele jaren geleden door de verschillende ketenschakels werd opgericht, waaronder de toelevering, de landbouw, de voedingsindustrie, handel en distributie. FEVIA laat nu weten dat er met Georges Hanot een nieuwe externe voorzitter wordt aangesteld “om de vrijwillige aanpak nog te versterken met een verfijning van de procedure”.

“Als gevolg van uiteenlopende economische belangen, volatiele prijzen en onevenwichtige machtsposities, kunnen spanningen ontstaan in de commerciële relaties tussen de operatoren van de keten”, zo omschrijft FEVIA de bestaansreden van het Ketenoverleg. “Om zo’n situatie te beheersen en een goede onderlinge samenwerking te stimuleren, onderschrijven bedrijven van het ketenoverleg een Gedragscode voor faire relaties tussen aanbieders en kopers.”

Het Ketenoverleg schakelt nu een versnelling hoger, met onder meer een verfijning van de procedure voor behandeling van geschillen en de aanstelling van Georges Hanot als nieuwe onafhankelijke voorzitter om de opvolging van de gedragscode in goede banen te leiden. “Georges Hanot is expert in geschillenregeling via bemiddeling en founding partner van het bedrijf Con-Sent ADR”, aldus FEVIA. In de komende weken zal hij intakegesprekken voeren met de verschillende betrokken organisaties.

Meer info: Ketenoverleg

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via