nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

22.01.2019 Ketenoverleg is springlevend aldus Boerenbond en FEVIA

Tijdens een kort publiek debatmoment op Agriflanders in Gent dweepten Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker en FEVIA-voorzitter Jan Vander Stichele met innovatie. Ze hebben toen ook gepraat over de verwachtingen die de verschillende schakels in de voedselketen jegens elkaar koesteren. Gaat het over een faire prijs voor landbouwproducten, dan loopt de discussie een beetje moeilijk. Misschien is dat omdat ze in het verleden niet altijd op het juiste niveau is gevoerd. Boerenbond en FEVIA maakten duidelijk wat je van het Ketenoverleg wel maar ook niet mag verwachten, en ze overtuigden iedereen ervan dat het Ketenoverleg niet dood maar springlevend is.

De waardering voor het Ketenoverleg durft al eens afhangen van de organisatie die zich erover uitspreekt, en het tijdstip waarop dat gebeurt. In het verleden kreeg het al de stempel van een praatbarak, maar werd het Ketenoverleg evengoed al geprezen voor zijn doorbraken in netelige dossiers. “Er zit nog drive in het Ketenoverleg”, onderstreept Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker. “Twee jaar geleden is de focus scherp gesteld want sectororganisaties waren geneigd om alle problemen uit de agrovoedingsketen in de schoot van het Ketenoverleg te droppen, en te hopen op een oplossing. Dat was op den duur niet realistisch. Daarom hebben we samen afgesproken wat waar op tafel hoort te liggen. Het Ketenoverleg is er om de grote afspraken te maken over hoe de schakels uit de voedselketen zich gedragen tegenover elkaar. Ook laat het ons toe om als keten gezamenlijk naar buiten te treden omtrent een maatschappelijke of politieke kwestie.”

Door de opkomst van branche- en producentenorganisaties ontstonden er nieuwe overlegniveaus die volgens alle partijen geschikter zijn om de gesprekken te voeren over contracten, prijzen, kwaliteitseisen, enz. “Een aantal hete hangijzers zijn verschoven van het Ketenoverleg naar het interprofessionele sectorale niveau”, aldus De Becker. Namens FEVIA – dat altijd al een voortrekkersrol heeft gespeeld binnen het Ketenoverleg, samen met Boerenbond – wil Jan Vander Stichele een misverstand uit de wereld helpen: “Als de buitenwereld er niets van hoort, wil dat niet zeggen dat het Ketenoverleg niet bestaat. Integendeel, op zo’n moment doet de dialoog zijn werk en hoeft de stok achter de deur niet gebruikt te worden.”

Waar landbouworganisaties en voedingsindustrie elkaar vinden binnen het Ketenoverleg, durft het al eens botsen met de retail. Comeos vertegenwoordigt de distributie in het algemeen en de grootwarenhuizen in het bijzonder. De animo om deel te nemen aan het Ketenoverleg is bij Comeos niet altijd even groot. Bijvoorbeeld omtrent de EU-richtlijn oneerlijke handelspraktijken liggen de standpunten ver uiteen. Sonja De Becker zegt daarover: “Comeos beweert dat de nieuwe Europese wetgeving zal leiden tot stijgende consumentenprijzen omdat ook grote (voedings)bedrijven in bescherming worden genomen. Dat is onzin. Als de schakel in de voedselketen boven ons, de voedingsindustrie, onfair behandeld wordt door zijn afnemers, dan werkt het negatieve effect daarvan door tot op het niveau van de boer.”

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via