nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

04.12.2017 Ketenoverleg krijgt geschillenafdeling met voorzitter

Toen Piet Vanthemsche eind 2015 afzwaaide als Boerenbondvoorzitter moest ook het Ketenoverleg in de agrovoedingsindustrie op zoek naar een nieuwe voorzitter. Vanthemsche was de bedenker van en drijvende kracht achter de structurele dialoog tussen landbouworganisaties en hun toeleveranciers en afnemers. De voorzittersfakkel ging naar boerenverdediger Yvan Hayez (FWA), die nu Georges Hanot naast zich krijgt als voorzitter van het nieuwe governance comité dat de gedragscode rond eerlijke handelsrelaties zal bewaken. Met Hanot viel de keuze op een erkend bemiddelaar, en op iemand die praktijkervaring heeft opgedaan als CEO van een grote distributeur én als CEO van een merkenfabrikant die zijn producten via de retail verkoopt.

Zeven jaar geleden namen de landbouworganisaties ABS, Boerenbond en FWA samen met toeleveranciers (BFA – mengvoederindustrie) en afnemers (voedingsindustrie, voedingshandel en retail, vertegenwoordigd door FEVIA, UCM, UNIZO en Comeos) het initiatief om een gedragscode op te stellen ter ondersteuning van de faire handelsrelaties in de voedingsketen. Inmiddels heeft ook BABM, de Belgo-Luxemburgse vereniging van merkartikelfabrikanten, de code mee onderschreven.

Het governance comité dat de gedragscode bewaakt, is eind vorige week een eerste keer samengekomen onder het voorzitterschap van Georges Hanot. Zijn functie is niet te verwarren met die van Yvan Hayez (FWA), de voorzitter van het Belgisch Ketenoverleg. In de voetsporen van Piet Vanthemsche, die het Ketenoverleg uit de grond stampte als “een veilige plaats om met alle schakels van de voedselketen te overleggen”, is dus opnieuw een boerenverdediger getreden. Voor het governance comité, zeg maar de geschillenafdeling binnen het Ketenoverleg, treedt met Hanot een onafhankelijk voorzitter op.

Georges Hanot zijn professionele carrière speelt zich af in de retail – twaalf jaar lang was hij CEO Benelux van sportketen Decathlon – en in de toelevering aan retail – als CEO van merkenfabrikant SAEY Home & Garden, gekend bij barbecueliefhebbers. Vanuit die hoedanigheid zetelde hij ook in raden van bestuur en overlegorganen van zowel retail (Comeos) als van producenten en leveranciers aan diezelfde retail (Agoria, Febin). Bovendien is hij erkend bemiddelaar, en runt hij samen met twee collega’s een eigen bemiddelingspraktijk Con-Sent ADR. Tezelfdertijd is Hanot managing partner van het bureau Conessence, dat bedrijven begeleidt in hun groeistrategieën.

De nieuwe voorzitter van het governance comité, links op de foto, laat weten: “Zowel in mijn bedrijfsbegeleidingsactiviteit, als in de bemiddelings- en faciliteringspraktijk mocht ik diverse collaboratieve, conflict-vermijdende onderhandelingen begeleiden, groepen van uiteenlopende stakeholders procesmatig tot efficiënte samenwerking aansturen, alsook gerezen disputen in goede banen en tot minnelijke oplossingen leiden. Ik breng deze ervaring graag mee in mijn rol als onafhankelijk voorzitter van het governance comité van de gedragscode voor faire relaties tussen aanbieders en kopers in de agrovoedingsketen.”

Met de aanstelling van Hanot als externe, onafhankelijke voorzitter wordt de geschillenregeling binnen het Ketenoverleg van de agrovoedingsindustrie geobjectiveerd en versterkt. Het ‘governance comité’ waarvan Hanot voorzitter is, bestaat uit vertegenwoordigers van de organisaties die de gedragscode hebben ondertekend. Het beheert de code, doet voorstellen tot bijsturing, ontwikkelt en bewaakt de procedures van de geschillenregeling en behandelt groepsklachten over inbreuken op de code.

Voortaan zit de doorwinterde bemiddelaar de vergaderingen van het comité voor, leidt hij de discussie in goede banen en waakt hij over de overeengekomen geschillenprocedure en het principe van ‘comply or explain’. Bedrijven die afwijken op de aanbevelingen van de gedragscode moeten hun beleid ter zake toelichten. Indien een geschil dat op sectorniveau wordt aangekaart zo niet opgelost zou geraken, kan op vraag van het governance comité een externe bemiddelaar gezocht worden. Als voorzitter van het comité zal Georges Hanot nooit zelf optreden als bemiddelaar in een geschil tussen bedrijven dat aan hem en de vertegenwoordigers van de sectororganisaties is voorgelegd.

De vergadering van donderdag was de officiële start voor het subcomité binnen het Ketenoverleg dat zich ontfermt over de gedragscode. Er is beslist om toe te werken naar voorjaar 2018, wanneer een informatievergadering voor alle stakeholders zal plaatsvinden over de gedragscode in de agrovoedingsindustrie, de werking van het nog nieuwe governance comité, de mogelijkheden die bedrijven hebben om zelf werk te maken van faire handelsrelaties en hoe ze kunnen omgaan met inbreuken op de code. Naar verluidt is de eerste vergadering in een erg constructieve sfeer verlopen.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Belgisch ketenoverleg agrovoedingsindustrie

Volg VILT ook via