nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

01.10.2015 "Keuze voor ggo's levert boeren uit aan wereldmarkt"

De Europese consument wil helemaal geen ggo-gewassen op zijn bord. Bovendien leveren we onze boeren uit aan de wereldmarkt als we kiezen voor ggo-productie. Dat zegt het Boerenforum als reactie op het betoog van de ecomodernisten Linus Blomqvist en Ted Nordhaus dat eerder deze week in de Vlaamse media verscheen. Deze ecomodernisten pleiten voor een landbouwmodel dat inzet op genetisch gemodificeerde organismen en verdere intensivering met behulp van technologie. Hun ultieme doel is het loskoppelen van de economische groei en zijn ecologische impact. Dat de biosector in het verweer tegen de ecomodernisten vooral met scherp schiet op ggo's stelt de Belgische aardappelhandel en -verwerking teleur.

Het Boerenforum, een collectief van grotendeels actieve producenten dat pleit voor boerderijen op menselijke schaal en waarbij kwaliteit, duurzame teeltmethoden en leefbaarheid voorop staan, is ervan overtuigd dat de Europese consument geen ggo-gewassen op zijn bord wil. “Als Vlaanderen toch kiest voor een toekomst met ggo’s dan missen we de Europese trein en leveren we onze boeren uit aan de wereldmarkt. Sinds de melk- en varkensvleescrisis zouden we moeten weten waar dat toe leidt”, klinkt het.

“Nochtans achten grote agroconcerns en hun trouwe schare wetenschappers het onontbeerlijk om gentechnologie los te laten op de wereld. Kijk maar naar de ggo-aardappel. Er worden daarbij genen ingebouwd die resistent zijn tegen de gevreesde aardappelplaag”, zegt Tijs Boelens, actief biolandbouwer en één van de drijvende krachten achter het Boerenforum. Volgens Boelens wordt wel vergeten dat alle resistenties door de natuur ooit doorbroken worden. “Beweren dat in de landbouwsector alles vanzelf zou gaan door een gentech-toekomst is pure kwakzalverij. Met dergelijke stellingen eindigen we binnenkort met ggo’s én chemische bestrijdingsmiddelen en zijn we als boer twee keer geld kwijtgespeeld.”

Volgens het Boerenforum bewijst bio al lang dat het anders kan. “Voor ons maken resistente rassen deel uit van het gezond boerenverstand. Problemen maskeren met chemische bestrijdingsmiddelen of ggo-technologie, versterkt de landbouwpraktijk niet”, klinkt het. Er wordt verwezen naar de steeds performantere variëteiten van biologische aardappelen. Met één van de nieuwe plaagresistente bio-aardappelen zou in de praktijk al een opbrengst van bijna 60 ton gemeten zijn.

“Ik zette als bioboer een proeflijntje van een nieuwe variëteit en mocht na oogst-, reken-, weeg- en meetwerk een opbrengst van 58,55 ton per hectare optekenen. Zonder enige ziektedruk, van welke aard dan ook”, zegt Tijs Boelens. Een tikje uitdagend voegt hij daaraan toe: “Ik ben erg trots op het resultaat dat ik vaststelde zonder een team van doctoraatsstudenten, zonder grote onderzoeksbudgetten of subsidies voor de promotie van mijn innovaties.” Ter besluit wil hij dan ook het grote onevenwicht aan de kaak stellen tussen de “aalmoezen waar traditionele veredelaars het mee moeten stellen en de reusachtige budgetten die in ggo-onderzoek geïnvesteerd worden”.

Eerder was ook BioForum Vlaanderen in de tegenaanval op de ecomodernisten gegaan. Dat genetische modificatie door de biosector in de ban wordt gedaan, stelt de aardappelverwerkende industrie in ons land teleur. “Bio laat weinig keuze over aan de andere spelers in de aardappelsector terwijl onze sector altijd respect heeft gehad voor telers, handelaars, verwerkers en consulenten die kiezen voor bio”, reageert Romain Cools, secretaris van beroepsvereniging Belgapom. “De vraag van over de ganse wereld om de lokale productie van aardappelen aan te vullen met aardappelproducten uit de teeltgebieden met de hoogste rendementen neemt enkel toe en dat zal in het licht van de groeiende wereldbevolking niet verminderen.”

De Belgische agrovoedingssector heeft zich naar verluidt gespecialiseerd in de aardappelproductie en -verwerking en biedt duizenden gezinnen een inkomen. “Bovendien zet de sector steeds meer in op duurzaamheid in het ganse productieproces. Het Bintje-plus-verhaal maakt hier deel van uit. Via cisgenese worden resistente genen in traditionele rassen gebracht, die zowel op het vlak van teelt, rendement, smaak, bewaring en bereiding hun talenten bewezen hebben. Een en ander moet resulteren in een significante reductie van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, een aangenamer leven voor de teler en een beter product voor de consument. En neen: dit sluit de teelt van bio-aardappelen niet uit!”, zo wenst Cools namens de aardappelhandelaars en -verwerkers te benadrukken.
 

Op zondag 11 oktober vindt in Ternat het derde Boerenforum plaats. Er wordt gedebatteerd over de Europese natuurdoelstellingen en het vrijhandelsakkoord TTIP, met het oog op een sterkere autonomie voor de boer.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via