nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

28.10.2016 "Kippen met uitloop smaken sappiger en zijn malser"

Onderzoekers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) hebben samen met collega’s van Wageningen Universiteit onderzoek gedaan naar de vleeskwaliteit van kippen met vrije uitloop. De extra beweging en extra plantaardige voeding zorgen voor sappig en mals vlees en een hogere dosis onverzadigde vetzuren, zo blijkt. Daarnaast leerden de onderzoekers dat de nodige aandacht voor de inrichting van de uitloop wel degelijk een verschil maakt.

De vraag naar vlees van kippen met vrije uitloop neemt toe. Deels omdat consumenten steeds meer belang hechten aan dierenwelzijn, maar ook omdat ze aan dit soort vlees een hogere kwaliteit toeschrijven. Uit eerder onderzoek blijkt echter niet eenduidig wat nu precies de positieve effecten zijn van toegang tot een vrije uitloop, mogelijk omdat de kippen in deze studies weinig gebruikmaakten van de uitloop. Daarom hebben ILVO-onderzoekers in nieuw onderzoek geprobeerd om het uitloopgebruik te stimuleren door verschillende soorten beschutting te gebruiken, en te testen welk effect dit had op de vleeskwaliteit.

Voor het onderzoek werd gewerkt met traag groeiende Sasso-vleeskippen. De dieren werden verdeeld over drie behandelingen: kippen die hun hele leven binnen werden gehuisvest, kippen die vanaf week 5 toegang kregen tot grasland met kunstmatige beschutting (houten afdakjes), en kippen die vanaf week 5 toegang kregen tot een veld met korte-omloophout (wilgen, zeer dichte beschutting). Na 10 weken werden de dieren geslacht en werd de vleeskwaliteit bepaald met onder meer aandacht voor de kleur, pH-waarde, druipverlies, kookverlies en scheurkracht, en ook de chemische samenstelling en de smaak.

De resultaten laten zien dat kippen met toegang tot wilgen meer gebruikmaakten van de uitloop dan kippen met toegang tot grasland met kunstmatige beschutting: in de eerste groep was gemiddeld 42,8 procent van de dieren buiten, in de tweede groep 35,1 procent. Dat kan volgens de onderzoekers verklaard worden doordat de wilgen een meer geschikte beschutting boden dan de houten afdakjes. De kippen die enkel binnen werden gehuisvest waren op slachtleeftijd gemiddeld 0,11-0,13 kg zwaarder dan de kippen die vrije uitloop hadden. Het feit dat ze minder bewogen en dus minder calorieën verbrandden, is een voor de hand liggende verklaring.

“Het vlees van kippen met uitloop was geler en donkerder dan dat van de binnenkippen, mogelijk doordat ze meer plantaardige carotenoïden opnemen en doordat de spieren beter doorbloed waren als gevolg van meer activiteit”, zo klinkt de conclusie. De kippen met uitloop hadden over het algemeen hogere gehaltes meervoudig onverzadigde vetzuren in hun vlees, wat een gunstig effect kan hebben op de gezondheid van de consument. Het smaakpanel beoordeelde het vlees van de kippen met toegang tot de wilgenbosjes als malser en minder vezelig dan dat van de andere twee groepen, en als sappiger dan dat van de binnenkippen.

Meer info: ILVO 

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via