nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

05.04.2019 Kleine areaalstoename verwacht in 'potato belt'

De organisatie van aardappeltelers in Noordwest-Europa (NEPG) schat in dat het areaal consumptieaardappelen in Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en België het komende seizoen met 1 à 2 procent zal groeien tot circa 604.000 hectare. Dat zou betekenen dat het areaal consumptieaardappelen in meer dan tien jaar niet zo groot was. NEPG benadrukt wel dat het om een eerste inschatting gaat. De groei van het areaal zou in lijn liggen met de toenemende vraag vanuit de verwerkende industrie, maar Romain Cools (Belgapom) wees er in een interview met VILT reeds op dat de (on)beschikbaarheid van pootgoed spelbreker kan zijn. Vooral daarom gaat hij in eigen land eerder uit van een status quo, wat zou betekenen dat de kaap van 100.000 hectare vooralsnog niet gerond wordt.

Telersorganisatie NEPG schat in dat het areaal consumptieaardappelen het komende seizoen licht zal groeien met 1 à 2 procent tot 604.000 hectare in de vijf belangrijkste productielanden. Die vijf zijn België, onze drie grote buurlanden en het Verenigd Koninkrijk. “De groei van het areaal dit seizoen is in elk geval in lijn met de toenemende vraag vanuit de verwerkende industrie”, haast NEPG zich om te zeggen. Boeren zijn nog maar juist gestart met het poten van aardappelen zodat het voor de definitieve cijfers wachten is tot juni. Vorig jaar groeiden er in ons land op bijna 97.000 hectare aardappelen.

Ondanks het door droogte moeilijk verlopen seizoen 2018 zijn akkerbouwers van zin om dit seizoen uit te breiden in aardappelen. De beschikbaarheid van pootgoed vormt echter een probleem. Dat gaf Romain Cools, secretaris van de beroepsvereniging van aardappelhandel en -verwerking (Belgapom), reeds aan in een interview met VILT. De ervaring leert dat de opbrengsten per hectare meer bepalend zijn voor de totale productie dan het areaal. In dat verband lijkt NEPG vooral een nieuwe droogteperiode te vrezen omdat de grondwatervoorraden deze winter niet helemaal aangevuld werden in het belangrijkste productiegebied voor aardappelen in Europa.

Het komende seizoen wordt de grondstofvoorziening voor de verwerkende industrie spannend omdat er weinig aardappelen in voorraad zijn van afgelopen seizoen. In de vijf landen is de stock kleiner dan het vijfjarige gemiddelde. Aan producentenzijde is de inschatting dat sommige fabrieken iets langer zullen sluiten in afwachting van de nieuwe oogst. NEPG is er van overtuigd dat de aardappelprijs hoog blijft tot het seizoeneinde. Naar de nieuwe oogst van vroege aardappelen zal de vraag allicht groot zijn. Hoe vroeg die oogst zich aandient, zal bepalend zijn voor de prijs van vrije bewaaraardappelen.

Bekijk op VILT TeeVee hoe aardappelen gepoot worden.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Agri Vandamme

Volg VILT ook via