nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

15.05.2019 Kleiner suikerbietenareaal is een Europese trend

Een eerste analyse van de teeltkeuzes die landbouwers dit seizoen maken, leerde ons dat het areaal suikerbieten in Vlaanderen met 8,6 procent daalt tot zo’n 18.900 hectare. Niet alleen in Vlaanderen maar in gans Europa kiezen akkerbouwers er voor om minder suikerbieten te zaaien. Dat resulteert volgens de Europese Commissie in een 4 procent kleiner bietenareaal. Op de wereldmarkt zijn vraag naar en aanbod van suiker beter in evenwicht, maar volgens de meest recente marktvooruitblik wil de prijs niet aantrekken. De Europese bietentelersorganisatie CIBE rekent op de EU om producenten beter te wapenen tegen marktcrisissen, bijvoorbeeld door in aanbodbeheersing of verwerking van suiker tot bio-ethanol als vangnet te voorzien.

Nog tot het einde van de maand kunnen Vlaamse land- en tuinbouwers hun perceel- en teeltaangifte wijzigen. Toch geeft de eerste analyse van de verzamelaanvragen door het Departement Landbouw en Visserij al een vrij accuraat beeld van de teeltkeuzes voor dit seizoen. Wat meteen opvalt, is dat akkerbouwers bijna 1.800 hectare minder suikerbieten zaaiden op Vlaams grondgebied. Tezelfdertijd stijgt het aardappelareaal met eenzelfde grootteorde van ruim 8 procent.

Nemen we er de marktvooruitblik van de Europese Commissie bij, dan wordt duidelijk dat het areaal suikerbieten niet alleen in Vlaanderen slinkt. De lage suikerprijs zet zich door in de vergoeding die suikerfabrieken betalen voor de bieten. Akkerbouwers reageren daarop door minder hectaren te voorzien voor suikerbieten. Het areaal zou dit seizoen met 60.000 hectare (-4%) krimpen. In vier lidstaten met een belangrijke suikerindustrie worstelen bietentelers niet alleen met lage prijzen, maar moeten ze ook wat verzinnen op insectenschade aan bieten die geen zaadomhulling kregen met neonicotinoïden. Die vier landen zijn Frankrijk, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Elders mag dit type insecticiden onder strikte voorwaarden nog gebruikt worden in suikerbieten.

De Europese Commissie verwacht dat een hectare suikerbieten dit seizoen gemiddeld 74 ton zal opbrengen. Vorig jaar was de suikerproductie sterk teruggevallen (-17%) tot 17,6 miljoen ton. Dat had alles te maken met de extreme droogte die grote delen van Europa trof. Dit jaar is de verwachting dat de suikerproductie ondanks het kleinere areaal uitkomt op 18,3 miljoen ton. Op de wereldmarkt blijft witte suiker goedkoop (299 euro per ton in maart van dit jaar, nvdr.). Daar ziet de Commissie niet snel verandering in komen hoewel het mondiale overschot met 0,6 miljoen ton erg beperkt is. Tijdens het seizoen 2017-2018 zat de wereld met 7,8 miljoen ton suiker opgescheept waar geen koper voor was.

Vanwege de historisch lage suiker- en suikerbietprijzen sinds het afschaffen van de quota vraagt CIBE de EU-instellingen om maatregelen te nemen voor de sector. De Europese bietentelersorganisatie wil bijvoorbeeld betere instrumenten voor risicobeheer, zoals een inkomensstabilisatietool of een aanbodbeheersysteem waarbij het overtal aan suikerbieten eventueel bestemd kan worden voor de productie van bio-ethanol. Andere aanbevelingen die ze doen, is bijvoorbeeld meer markttransparantie en niet nog meer markttoegang verlenen aan derde landen.

Meer info: Short-term Outlook EU agricultural markets

Bron: eigen verslaggeving / De Bietplanter

Volg VILT ook via