nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

21.02.2019 "Klimaatimpact kweekvlees wordt onderschat"

Vlees dat wordt opgekweekt in een laboratorium kan op lange termijn schadelijker zijn voor het klimaat dan vlees van dieren. Dat zeggen wetenschappers van Oxford Martin School. “Veel hangt af van de manier waarop dat vlees in labo’s of fabrieken wordt geproduceerd. Maar door de manier waarop dit vandaag gebeurt, kunnen we nog niet zeggen dat kweekvlees het klimaatvriendelijk alternatief is voor het vlees van dieren”, zo luidt de conclusie.

Bij kweekvlees laat men vlees in een labo of in een fabrieksomgeving groeien uit dierlijke cellen. Op commerciële schaal wordt nog geen kweekvlees op de markt gebracht, maar een aantal initiatieven wijzen uit dat daar binnen afzienbare tijd verandering in kan komen. Zeker nu kweekvlees naar voor wordt geschoven als oplossing in het klimaatdebat, lijken een aantal bedrijven op die kar te willen springen. Britse wetenschappers plaatsen nu echter een aantal kanttekeningen bij dat voornemen, want volgens hen is het verkeerd om ervan uit te gaan dat de impact van kweekvlees op het klimaat per definitie kleiner is dan vlees van levende dieren.

“Vorige studies hebben alle vormen van uitstoot door vee omgezet naar een equivalent van CO2, maar methaan en lachgas die koeien via hun winden en boeren uitstoten, hebben een andere impact op het klimaat. Methaan blijft bijvoorbeeld maar 12 jaar in de atmosfeer, terwijl CO2 gedurende millennia aanwezig kan blijven in de lucht en dus accumuleert over de tijd”, zegt professor Raymond Pierrehumbert. “Dit betekent dat de impact van methaan op de opwarming van de aarde op lange termijn niet-cumulatief is. Bovendien wordt de impact ook sterk beïnvloed wanneer de uitstoot met de tijd toeneemt of afneemt.”

Het klimaatmodel dat de wetenschappers hebben gebuikt, bracht aan het licht dat het produceren van kweekvlees op lange termijn kan resulteren in een grotere opwarming. Dat is mogelijk omdat de uitstoot tijdens het productieproces in het labo gerelateerd is aan de energieproductie die daarvoor nodig is. “En die bestaat vandaag bijna helemaal uit CO2, een broeikasgas dat honderden jaren in de atmosfeer blijft”, zo klinkt het. “De klimaatimpact van kweekvlees zal dus afhankelijk zijn van de mate waarin hernieuwbare energie kan gebruikt worden, net als van de mate van efficiëntie van het productieproces.”

Los van de impact op het klimaat kan kweekvlees andere voordelen hebben in vergelijking met vlees van dieren. “Waterverontreiniging is daar één van, maar het is heel moeilijk te bepalen welk productieproces op dat vlak een streepje voor heeft. Kweekvlees kan leiden tot de aanwezigheid van organische of chemische residuen in water, want de productie in labo’s heeft een grote hoeveelheid aan moleculen nodig om het vlees te laten groeien, zoals hormonen, groeibevorderaars,… “, zegt hoofdonderzoeker John Lynch.

Al geeft hij ook toe dat het productieproces van kweekvlees zo energie-efficiënt kan worden, dat de conclusie is dat kweekvlees in staat is om een impactvolle activiteit als het kweken van vee te vervangen. “Maar met de manier waarop kweekvlees vandaag wordt geproduceerd, kunnen we dit zeker nog niet concluderen.”

Bron: BBC

Volg VILT ook via