nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

08.08.2019 Klimaatpanel VN: "Land en voedsel anders gebruiken"

Als we de opwarming van de aarde binnen de perken willen houden, is de huidige manier waarop we voedsel produceren en land beheren, niet houdbaar. Dat schrijft het klimaatpanel van de Verenigde Naties (IPCC) in een nieuw rapport dat werd voorgesteld in Genève. Het rapport behandelt onderwerpen als verwoestijning, erosie, duurzaam landgebruik en voedselveiligheid en is opgesteld door 107 wetenschappers uit 52 landen. “De nodige reductie aan broeikasgassen kan niet worden bereikt door enkel naar wagens, bedrijven en energiecentrales te kijken”, aldus het klimaatpanel. “We moeten kijken naar een wereldwijde aanpassing van het voedselpatroon, waarbij minder vlees wordt gegeten en meer gebruik wordt gemaakt van plantaardige voedingsmiddelen.”

In een nieuw rapport buigt het klimaatpanel van de Verenigde Naties (IPCC) zich over ons klimaat en milieu. “Terwijl de wereldbevolking blijft groeien, gebruikt de mensheid nu al 72 procent van het landoppervlak dat niet door ijs wordt bedekt, voor landbouw, maar ook, bijvoorbeeld, voor houtkap”, stellen de onderzoekers. “De snelheid waarmee voedselproducenten sinds de vroege jaren 60 beslag hebben gelegd op nieuwe gronden, is ongezien in de geschiedenis.” Dat heeft volgens het panel niet alleen geleid tot een verlies aan biodiversiteit, maar heeft ook de achteruitgang van de bodemkwaliteit versneld.

Ons landgebruik is intussen verantwoordelijk voor bijna een kwart (24 procent) van alle broeikasgassen. “Ontbossing en het droogleggen van veenland voor landbouwgrond is de grootste boosdoener, maar ook de uitstoot van methaan, een krachtig broeikasgas, door de veeteelt is de laatste zestig jaar zowat verdubbeld”, klinkt het. Tegenover 1961 consumeert de gemiddelde mens vandaag twee keer zoveel vlees. Een vermindering van de vleesconsumptie en een verschuiving naar een vegetarisch of zelfs veganistisch eetpatroon worden door het IPCC voorgesteld als een ‘grote kans om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen’ en tegelijk ‘de publieke gezondheid te verbeteren’. Ook de strijd tegen voedselverspilling kan soelaas brengen.

Tegelijkertijd benadrukt het IPCC ook dat grond een deel van de oplossing vormt. “Maar de hoeveelheid CO2 die door de grond als ‘koolstofput’ kan worden opgeslagen, blijft beperkt”, nuanceren ze. “De heropbouw van een bos neemt namelijk jaren in beslag. Bovendien dreigen die bomen toch ook weer te worden gekapt door toekomstige generaties.” Politici en beleidsmakers zullen op een klimaattop in New York op 23 september de bevindingen van het klimaatpanel bestuderen.

Bron: Belga / De Standaard

Beeld: 11.11.11

Volg VILT ook via