nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

04.03.2020 Klimaatplannen krijgen met mondjesmaat vorm

De Europese Commissie van Ursula von der Leyen presenteert woensdag de allereerste Europese klimaatwet. Die moet de weg naar een klimaatneutraal Europa tegen 2050 wettelijk verankeren. Ondertussen lanceert Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) een eigen klimaatplan voor de lokale besturen. Daarbij mikt hij beduidend hoger dan het Vlaamse klimaatplan van minister van Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA), schrijft De Morgen.
“De EU-wijde uitstoot en verwijdering van broeikasgassen zal ten laatste tegen 2050 in evenwicht zijn", zo staat in een gelekte versie van de klimaatwet die de ronde doet. Concreet verplicht de wet de Europese Unie om binnen drie decennia netto geen broeikasgassen meer uit te stoten.
 
Hoe dat moet gebeuren, laat de Commissie voorlopig open. In september zal ze de huidige uitstootdoelstelling tegen het licht houden. De Commissie liet eerder wel al verstaan dat de huidige doelstelling, een reductie met 40 procent ten opzichte van 1990, naar 50 tot 55 procent zou getild moeten worden. Tegen juni 2021 moet duidelijk worden wat dat zou betekenen voor de individuele doelstellingen van elke lidstaat.
 
Landen als Frankrijk, Italië en Spanje willen intussen een tandje bijsteken. Samen met negen andere lidstaten bepleiten ze in een brief aan vicevoorzitter Frans Timmermans dat de Commissie al tegen juni scherpere uitstootdoelstellingen zou moeten voorstellen. Dat moet de EU voldoende tijd bieden om in november met een ambitieus plan voor 2030 naar de VN-klimaatconferentie in Glasgow af te reizen.
 
Na 2030 wil de Commissie elke vijf jaar het traject naar klimaatneutraliteit diepgaand evalueren. De Commissie zou dan eventuele bijsturingen op Europees niveau via zogenaamde gedelegeerde handelingen willen vastleggen. Dat dreigt voor spanningen te zorgen, want die procedure verleent de Commissie meer, en de lidstaten minder macht om te wegen op de besluitvorming.
 
In Vlaanderen komt Bart Somers op de proppen met een ambitieus klimaatplan, dat een stuk verder gaat dan het plan van zijn collega Demir, minister van Leefmilieu. Terwijl zij maatregelen voorziet voor een CO2-reductie van 32,6 procent, gaat hij voor de Europese doelstelling en mikt hij samen met de lokale besturen op 40 procent.
 
Hij belooft die besturen geld uit het Klimaatfonds en trekt een miljoen euro uit om klimaatoverleg op lokaal niveau te organiseren. Somers stelt ook heldere doelstellingen voorop, zoals een boom en een halve meter haag planten per burger, en een laadpunt per 200 inwoners. De ambitie van Demir om het aantal laadpunten voor elektrische auto's te verhogen van 3.000 naar 8.500 noemt hij "erg bescheiden" - hij legt de lat vier keer hoger. "Sommigen vroegen zich af of het Vlaamse klimaatplan wel ambitieus genoeg was. Nu zeg ik: laten we samen ambitieuzer zijn."
 
Of Somers hiermee buiten zijn bevoegdheid treedt? Neen, zegt hij beslist. "In het Vlaams klimaatplan staat dat de lokale besturen hun steentje moeten bijdragen aan het klimaat. Het enige wat ik doe, is dat concreet maken." Somers benadrukt dat zijn plan tot stand kwam in overleg met Demir, met wie hij naar eigen zeggen goed samenwerkt.
 
Vlaams parlementslid Chris Steenwegen (Groen) steunt de klimaatvoorstellen van Vlaams minister Bart Somers (Open Vld), maar stelt zich vragen bij het kostenplaatje. "Zonder extra geld twijfelen we aan de haalbaarheid van het plan van de minister. Lokale besturen moeten kunnen rekenen op extra financiering om het plan te kunnen uitvoeren", aldus Steenwegen.“In feite gaat het alleen over 1 miljoen euro extra voor het organiseren van klimaattafels of innovatieve doorbraakprojecten door gemeenten. Dat is wel erg minimaal als extra duw in de rug."
 
Hij dringt aan op een duidelijker engagement van de regering om gemeenten bij te staan bij hun klimaatengagementen. Want zonder extra geld vreest Steenwegen voor de haalbaarheid van Somers' plannen.
 

Bron: Belga / De Morgen

Volg VILT ook via