nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

20.12.2019 KMI bestempelt droogte en hitte 2019 als uitzonderlijk

In 96 Vlaamse gemeentes was het de afgelopen zomer uitzonderlijk droog. Dat heeft Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) geantwoord op een vraag van Steven Coenegrachts (Open VLD) in de parlementaire Commissie Landbouw. Het KMI noemde in een eerder advies al de hitte van 24 en 25 juli uitzonderlijk, met een verhoogd risico op zonnebrand in de fruitsector. De kwalificatie ‘uitzonderlijk’ wordt gebruikt voor een situatie die maar eens om de twintig jaar voorkomt. Er werden ondertussen ruim 6.800 schadeclaims ingediend die afgehandeld zullen worden op basis van de oude procedure en niet vallen onder de brede weersverzekering.
Het KMI toetste de periode tussen 15 juni en 30 september 2019 aan twee criteria: de gecumuleerde hoeveelheid neerslag en de waterbalans, die een indicatie geeft van de balans tussen opname en verdamping van water door een plant. “De conclusie van dit advies was dat in 96 gemeentes de droogte van afgelopen zomer als uitzonderlijk beschouwd kan worden”, zegt minister Crevits. “Hetzij voor de parameter neerslaghoeveelheid, hetzij voor de parameter waterbalans werd de terugkeerperiode van 20 jaar overschreden.”
 
Om de erkenningsprocedure op te starten voor een landbouwramp, heeft de minister nog niet alle informatie in handen.“Om de procedure te kunnen opstarten, heb ik nog een betrouwbare inschatting nodig van de totale schade en van de gemiddelde schade per landbouwer”, aldus Crevits.
 
“Aangezien vele landbouwers, zoals aardappeltelers, aanzienlijke verliezen leden, dring ik er op aan dat de administratie deze dossiers snel afhandelt”, laat Hilde Vautmans (Open VLD) weten in een reactie. Als schepen in Sint-Tuiden heeft ze de schade bij verschillende getroffen landbouw- en fruitteeltbedrijven met eigen ogen kunnen vaststellen. “Ook de cijfers liegen er niet om. Volgens de schattingen zou de totale geraamde schade in Sint-Truiden ruim 16 miljoen euro bedragen. Vooral de fruitbedrijven, die met zonnebrand te maken krijgen, werden getroffen. Op basis van de ingediende dossiers, die de administratie nu moet beoordelen, hoop ik dan ook dat zowel de zonnebrand als droogte uiteindelijk als landbouwramp erkend zullen worden.”
 
Ondertussen heeft het Departement Landbouw en Visserij 6.857 pv’s en expertenverslagen van schadevaststellingen door zonnebrand of droogte verzameld. De meeste komen uit West-Vlaanderen (3.386), gevolgd door Limburg (1.303), Antwerpen (925), Oost-Vlaanderen (897) en Vlaams-Brabant (346). In de komende maanden worden de dossiers verwerkt omdat de prioriteit momenteel ligt bij de afhandeling van de schadedossiers van de landbouwramp van 2018.
 
Het aantal dossiers dat effectief in aanmerking zal komen voor een vergoeding, zal lager liggen dat het aantal ingediende dossiers. “Ik kan nog geen budgettaire inschatting geven, maar ik kan wel een vergelijking maken”, zegt de minister. “Na de landbouwramp in 2017 zijn 3196 droogtedossiers ingediend, voor een bedrag van 29 miljoen euro. Na de landbouwramp in 2018 zijn 12.000 droogtedossiers ingediend, voor een bedrag van 155 miljoen euro. Van die schadevergoedingen is 99 miljoen euro in 2019 uitbetaald. Het resterend bedrag zal in 2020 betaald worden.”

Bron: Eigen verslaggeving

Volg VILT ook via