nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

18.04.2019 "Konijnenmest beter voor biodiversiteit dan koeienmest"

De impact van mest van herbivoren op de biodiversiteit is sterk verschillend als gevolg van de chemische samenstelling ervan. Zo heeft konijnenmest een gunstiger effect op de plantenbiodiversiteit dan mest van grote grazers omdat de balans van stikstof en fosfor beter is. Dat blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) in samenwerking met de Universiteit Utrecht en Vlaamse en Nederlandse natuurbeschermingsorganisaties.

Tot nu toe werd aangenomen dat vooral de hoeveelheid mest van belang was en dat er weinig verschil zat in de mestkwaliteit van verschillende herbivoren, maar dat lijkt niet te kloppen. Onderzoek onder leiding van de VUB toont immers aan dat de samenstelling van mest van herbivoren sterk verschilt in concentraties en verhoudingen van bijvoorbeeld koolstof, stikstof en fosfor. Dit geldt zowel voor de grote aantallen herbivorensoorten van de Afrikaanse savanne, als voor de herbivoren uit onze streken, zoals konijnen, damherten, wisenten (bizons, nvdr), wilde zwijnen, alsook voor koeien, paarden, schapen en geiten.

Die verschillen in chemische samenstelling van de mest tussen dieren, veroorzaakt door hun voedingspatroon en verteringssysteem, hebben een invloed op de biodiversiteit van planten. Om dit aan te tonen verzamelden de onderzoekers mest van verschillende dieren in een Nederlands natuurreservaat. Deze mest werd in hoge en lage dosissen toegediend aan potten met daarin telkens dezelfde zes plantensoorten: twee grassoorten, twee vlinderbloemigen en twee andere kruiden. De toediening gebeurde telkens in de besloten omgeving van een serre.

Uit deze proef bleek dat de kwaliteit van konijnenmest veel gunstiger is voor de diversiteit van de plantengemeenschappen dan die van grote grazers, zoals koeien of wisenten. “Het is voor de samenstelling van de vegetatie dus zeker belangrijk van welke herbivoor de mest afkomstig is”, zeggen de onderzoekers. “Of we nu massaal konijnen moeten beginnen houden, is wellicht te kort door de bocht. Praktisch is dat niet alleen moeilijk haalbaar, bovendien eten ze ook niet alle plantensoorten in gelijke mate. Het zijn juist de woekeraars onder de planten die veel gegeten worden”, zeggen de VUB-onderzoekers.

Meer informatie: Konijnenkeutels goed voor biodiversiteit van planten

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via