nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

25.10.2015 "Kooiverbod in België nog niet meteen aan de orde"

Een verbod op verrijkte kooien voor leghennen, zoals in Duitsland wordt ingevoerd vanaf 2025, is in Vlaanderen nog niet meteen aan de orde. Volgens een breed samengestelde evaluatiecommissie is er nog niet aan alle voorwaarden voldaan om een verbod op kooihuisvesting voor leghennen te kunnen invoeren. Eind dit jaar volgt een nieuwe evaluatie. Dat antwoordde Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (NV-A) op een parlementaire vraag van Jelle Engelbosch (NV-A).

In 2012 verbood Europa de klassieke kooien, waarin legkippen nauwelijks bewegingsruimte hadden. De landbouwers kregen de keuze om de dieren uitloop in open lucht te geven, te laten rondscharrelen in een stal of te houden in een zogenaamde verrijkte kooi. In die laatste hebben de kippen iets meer ruimte (750 in plaats van 550 cm² per dier) en beschikken ze over een nest, zitstokken en een ruimte met wat strooisel of voeder om in te scharrelen en te stofbaden. De dieren worden in relatief kleine groepen gehouden van tussen de 5 en 100 dieren, afhankelijk van het systeem.

In 2014 bleek dat de meeste landbouwers voor deze verrijkte kooien hebben gekozen. In totaal 4.515.747 kippen, of 63,3 procent van het totaal, brachten in 2014 op die manier hun dagen door. In 2011, vlak voor het verbod op legbatterijen, zat 70,6 procent van de kippen in een kooi. Minister Schauvliege rapporteert voor 2014 een Vlaamse leghennenstapel van in totaal 7,13 miljoen dieren. Dat zijn er een half miljoen minder dan in 2011. De sector kromp ook in aantal bedrijven: van 229 naar 177 in drie jaar tijd.

Nu Duitsland onlangs aankondigde om vanaf 2025, en in sommige gevallen vanaf 2028, een verbod op verrijkte kooien in te voeren, vraagt Vlaams parlementslid Jelle Engelbosch zich af waarom we in Vlaanderen ook niet voor zo’n verbod opteren. “Ik begrijp de bezorgdheid als er wordt verwezen naar een gelijk speelveld op Europees niveau, maar Duitsland telt 40 miljoen leghennen. België slechts zeven miljoen. “Heel wat boeren hebben de afgelopen jaren investeringen hebben gedaan om hun legbatterijen te verrijken, maar een verdere evolutie mag geen taboe zijn”, stelt Engelbosch.

Volgens minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts buigt een evaluatiecommissie waarin onder meer de dierenrechtenorganisaties zijn vertegenwoordigd, zich over de materie. In 2009 adviseerde de evaluatiecommissie dat een verbod op kooihuisvesting vanaf 2025 mogelijk zou zij als er aan een aantal voorwaarden zou zijn voldaan. Zo was duidelijk dat de alternatieven niet op alle punten beter uitkomen in vergelijking met de verrijkte kooien. Er moest nog gezocht worden naar oplossingen voor het probleem van botbreuken, veren en de grote hoeveelheid fijn stof in een volièrestal.

Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) en het Proefbedrijf Pluimveehouderij werden aangeduid om hierop te focussen in een studie. De resultaten ervan zijn voorzien voor het einde van dit jaar. "Dan zal in eerste instantie in de evaluatiecommissie een debat worden gevoerd over de toekomst van verrijkte kooien", aldus Weyts. De minister wijst er ook op dat er eveneens rekening zal moeten gehouden worden met een recente aanbeveling die dateert van juni 2014. Toen stelde de evaluatiecommissie dat er druk gezet moet worden op de Europese Commissie om te ijveren voor een gelijk speelveld tussen de Europese producenten en de producenten uit derde landen.

“Ik heb begrip voor de kopzorgen van de sector, zelfs van de brede landbouwsector. Ik heb natuurlijk de verantwoordelijkheid over het departement Dierenwelzijn, wat een ander objectief heeft. Maar een onderzoeker van ILVO geeft aan dat dierenwelzijn objectief gezien uit verschillende zaken bestaat, waarvan sommige beter scoren in alternatieve systemen en andere beter zijn in verrijkte kooien. Daar moet ik rekening mee houden”, stelt Weyts.

Tot slot drong parlementslid Engelbosch er bij Weyts op aan om in overleg te gaan met zijn collega van Landbouw, Joke Schauvliege, om te bekijken of de steun van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) voor niet-kooisystemen kan verhoogd worden. “Door deze ondersteuning gerichter in te zetten en te focussen op de diervriendelijke alternatieven kunnen wij boeren motiveren om voor die diervriendelijke alternatieven te kiezen”, klonk het nog.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Kemperkip.com

Volg VILT ook via