nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

04.09.2019 Kort en krachtig landbouwhoofdstuk in EU-beleidsagenda

Het beleidsdocument ‘Een Unie die streeft naar meer’ beschrijft het pad dat aantredend Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen wil bewandelen met de EU. Landbouw komt daarin niet uitgebreid aan bod, maar uit wat er staat spreekt wel waardering voor het “cruciale werk” van landbouwers. “De Europeanen blijven voorzien van voldoende en veilig kwaliteitsvoedsel kunnen landbouwers alleen als ze deftig hun boterham verdienen. We zullen hen daarbij ondersteunen met een nieuwe ‘van-boer-tot-bord’-strategie rond duurzame voeding die de ganse voedselketen bestrijkt.”

In de politieke krijtlijnen die aantredend Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen op een 20-tal pagina’s neerpende, gaat één alinea specifiek over landbouw. Concludeer daar niet uit dat de Duitse inspiratieloos is wat landbouw betreft, want ze heeft het over een nieuwe strategie van boer tot bord die de ganse voedselketen bestrijkt en niet alleen de primaire productie. Door een leefbaar inkomen voor landbouwers als prioriteit naar voren te schuiven, herwaardeert ze één van de oorspronkelijke doelstellingen van het landbouwbeleid. De verwijzing naar ‘duurzame voeding’ strookt met de plannen om bij de volgende hervorming nog sterker in te zetten op milieu- en klimaatmaatregelen binnen het landbouwbeleid.

Andere episodes uit ‘Een Unie die streeft naar meer’ gaan niet rechtstreeks over landbouw, maar zijn daarom niet minder relevant. Geënthousiasmeerd door de jongeren die op straat kwamen voor het klimaat, breekt Von der Leyen een lans voor “echte klimaatactie”. “We zullen moeten investeren in onderzoek en innovatie, alsook onze economie op een andere leest schoeien en het industrieel beleid een update geven”, voegt ze er aan toe. Wanneer ze haar intrek definitief in Brussel neemt, wil ze ten laatste 100 dagen later een Green Deal voorstellen met daarin de eerste Europese klimaatwet. Doel? Van Europa het eerste klimaatneutrale continent ter wereld maken, uiterlijk tegen 2050. “Ik geloof dat wat goed is voor onze planeet ook goed moet zijn voor onze bevolking, regio’s en economie”, aldus de Duitse.

Het huidige gemeenschappelijke landbouwbeleid is niet exclusief voor landbouwers bedoeld. Ook andere plattelandsbewoners varen er wel bij. “Meer dan de helft van de Europeanen woont op het platteland”, beseft de nieuwe Commissievoorzitter. “Zij zijn de hartslag van onze economie. De verscheidenheid in landschappen, culturen en erfgoed tekent Europa. Daarom koesteren we onze platelandsregio’s en investeren we in hun toekomst.”

Inzake handel vertrekt het beleidsdocument van vrije doch eerlijke handel. “We kunnen de standaard die Europa wereldwijd zet, versterken door een sterke, open en faire handelsagenda. Europa gelooft in handel omdat het werkt. We hebben daar een derde van het BBP van de Unie aan te danken, en 36 miljoen jobs. De EU is de grootste exporteur van goederen en diensten, en op zijn beurt de grootste afzetmarkt voor 80 landen wereldwijd.” Ze kondigt aan dat de lopende handelsgesprekken met Australië en Nieuw-Zeeland hopelijk snel tot resultaat komen, en er nieuwe handelsakkoorden nagestreefd zullen worden. In de gesprekken met de Verenigde Staten mikt Von der Leyen op “een uitgebalanceerd en wederzijds voordelig partnerschap”.

Gegeven de bezorgdheden van velen maakt ze een punt van transparantie tijdens het proces dat aan een handelsdeal voorafgaat. De huidige Europese Commissie kreeg het verwijt dat pronken met het handelsakkoord met de Mercosur-landen ongepast omdat de deal ten koste zou gaan van milieu, klimaat en landbouw. Over het spanningsveld tussen handel en andere beleidsdomeinen zegt Ursula Von der Leyen: “Handel is geen doel op zichzelf. Het is een middel om in eigen regio welvaart te creëren en onze waarden wereldwijd te exporteren. Ik verzeker dat elk nieuw handelsakkoord een toegewijd hoofdstuk zal bevatten over duurzame ontwikkeling en de hoogste standaarden zal hanteren inzake klimaat, milieu en arbeidsbescherming. Europa zal altijd vechten voor een gelijk speelveld en zich sterk kanten tegen landen die concurreren door dumping, deregulering of oversubsidiëring.”

De hoop dat het multilateraal handelsoverleg in de schoot van de Wereldhandelsorganisatie uit het slop geraakt, geeft de EU blijkbaar ook nog niet op. Tot slot kan je het dezer dagen niet over handel hebben en de Brexit onbesproken laten. Von der Leyen betreurt maar respecteert naar eigen zeggen de beslissing van de Britten om de EU te verlaten. “Het onderhandelde scheidingsakkoord is de beste en enige mogelijke deal voor een ordentelijk vertrek van het Verenigd Koninkrijk. Als meer tijd nodig is en daarvoor goede redenen gegeven worden, dan steun ik dat.” De Britse premier Boris Johnson liet al meermaals verstaan dat de deadline van 31 oktober voor hen in steen gebeiteld staat.

Meer info: A union that strives for more

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: European Union 2019 - EP

Volg VILT ook via