nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

13.11.2019 KU Leuven investeert in insecten- en plantonderzoek

Op Campus Geel van de KU Leuven is de eerste steen gelegd van SymBIOnt, een nieuw centrum voor insecten- en plantenonderzoek. Er zal onderzoek gevoerd worden naar de kweek en verwerking van insecten voor duurzame voeding. Ook de interactie van insecten met bacteriën, schimmels en planten zal er onderzocht worden. De universiteit wil er ook planten kweken met verhoogde weerstand waardoor minder gewasbeschermingsmiddelen, water en meststoffen nodig zijn.
KU Leuven, één van de koplopers in het onderzoek naar het gebruik van insecten voor duurzame voeding, veevoeder en technische toepassingen,investeert 3,4 miljoen euro in het project in Geel. Gerard Govers, vicerector voor de Groep Wetenschap en Technologie, en Bert Lauwers, decaan van de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen legden de eerste steen.
 
Duurzaamheid speelt een centrale rol in het onderzoek naar planten. Om dit onderzoek op hoogstaand niveau te kunnen uitvoeren was er daarom nood aan gespecialiseerde infrastructuur. De nieuwbouw, met een ruimte van 800 m² voor het insectenonderzoek en vier serres en drie geklimatiseerde groeikamers van samen 450 m² voor het plantonderzoek, zou tegen de zomer van 2020 moeten klaar zijn.
 
In Geel zal de kweek van verschillende insectensoorten, zoals meelwormen, vliegenlarven, krekels en sprinkhanen, onderzocht en geoptimaliseerd worden. Deze insecten kunnen gekweekt worden op bruikbare reststromen van voedselverwerkende bedrijven en kunnen zo de ontbrekende schakel vormen in het voedselsysteem van een duurzame kringloopeconomie.
 
Er zal ook onderzoek gebeuren naar de verwerking van insecten. Door gebruik van innovatieve technieken kunnen ze gedroogd en verwerkt worden tot poeders en pasta’s. Op die manier kunnen ze gebruikt worden in nieuwe voedingsmiddelen, veevoeders maar ook in chemische en farmaceutische toepassingen.
 
KU Leuven wil ook de interactie van insecten met bacteriën, schimmels en planten onderzoeken. Hierbij wordt de link gelegd naar het plantonderzoek dat zich voornamelijk toespitst op de optimalisatie van teelmethodes en klimaatbeheersing. De universiteit wil planten kweken met een verhoogde weerstand, zodat het gebruik van chemische gewasbescherming, water en meststoffen tijdens de kweek verminderd kunnen worden zonder productieverlies.
 
De naam SymBIOnt verwijst naar symbiose, een samenwerkingsverband tussen organismen in de natuur waaruit deze organismen allen hun voordeel halen. “Samenwerking staat centraal in het nieuwe gebouw”, zegt professor Mik Van Der Borght. “Verschillende onderzoeksgroepen kunnen er elkaar ontmoeten en multidisciplinair onderzoek verrichten in de domeinen bodem, plant, micro-organismen en insecten. Daarnaast kan er in het nieuwe gebouw ook samengewerkt worden met andere onderzoeksgroepen van KU Leuven, collega’s van Thomas More op Campus Geel en kennisinstellingen in binnen- en buitenland, tuinbouwbedrijven en bedrijven die geloven in nieuwe toepassingen met insecten.”

Bron: Eigen verslaggeving

Beeld: Joren De Weerdt

Volg VILT ook via